Deel:


Kaarten van Oldeholtpade


Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende Bruggen tollen etc.

Tekst niet aanwezig!

Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000 (kaartblad 16 West: Steenwijk)

Tekst niet aanwezig!

Actuele situatie

Tekst niet aanwezig!

Situatietekening van de rivier De Linde

Tekst niet aanwezig!

Weststellingwerf in de atlas van Eekhoff

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Tekst niet aanwezig!