Deel:


Kaarten van Westhoek


Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende Bruggen tollen etc.

Tekst niet aanwezig!

Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000 (kaartblad 15 Oost: Staveren)

Tekst niet aanwezig!

Actuele situatie

Tekst niet aanwezig!

Het Bildt in de atlas van Eekhoff

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de gemeente Het Bildt in 1881

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Tekst niet aanwezig!