Dorpen in Friesland waarvan de naam begint met een S
FriesDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

Dorpen in Friesland waarvan de naam begint met een S


Deel:

-

-

Er zijn meer dan vierhonderd dorpen in Friesland te vinden, van groot tot klein. Drachten is zondermeer de grootste. Leons wellicht het kleinste met haar kerk, woonhuis en boerderij. Allemaal hebben ze hun eigen interessante verhaal en ontstaansgeschiedenis. Hieronder zetten we dit voor u op een rij.

Om een bepaald dorp te vinden klikt u op de bijbehorende beginletter. Binnenkort voegen we meer zoekmogelijkheden toe aan deze pagina.

Beginletters:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(Klik hier voor de traditionele dorpen en stedenlijst)

Sandfirden
© FrieslandWonderland

Sandfirden

Het dorpje Sandfirden ligt aan het water van het meer De Ringwiel. Het kleine plaatsje telt zo’n twintig inwoners. Net als Idzega zijn de inwoners voor hun voorzieningen gericht op het nabijgelegen ...

lees meer

Schalsum
© Hendrik van Kampen

Schalsum

Schalsum ligt ten oosten van Franeker en vormde met Boer, Ried, Peins en Zweins de zogenoemde Franeker Vijfga: noordelijke dorpen van de kleine plattelandsgrietenij Franekeradeel. Het lijkt een streek...

lees meer

Scharl
© Jan Dijkstra

Scharl

Het buurtschap Scharl (Skarl in het Fries) telt ongeveer veertig inwoners. Scharl hoort tot het dorpsgebied van Warns en ligt vlakbij het IJsselmeer, nabij het Rode Klif. Scharl ontstond in de 14de ee...

lees meer

Scharnegoutum
© Dorpsbelang Scharnegoutum/Looiinga

Scharnegoutum

Scharnegoutum, dorp aan de Zwette, gelegen enkele kilometers noordelijk van Sneek, is het enige dorp in Friesland waar de Elfstedentocht, via de Zwette, rechtstreeks doorheen voert. De Zwette is het v...

lees meer

Scharsterbrug
© FrieslandWonderland

Scharsterbrug

Scharsterbrug (Skarsterbrêge) is een jong dorp even ten zuiden van Joure, dat in de negentiende eeuw bij de brug over de Scharsterrijn, bij de scharren, ontstond. Het is dan ook lang De Scharren geno...

lees meer

Scherpenzeel
© Hendrik van Kampen

Scherpenzeel

Scherpenzeel is een streekdorp dat in de Middeleeuwen aan de Padsloot is ontstaan. De eerste vermelding van het dorp is van 1245. Vanaf het zuiden, vanaf Spanga, liep de Padsloot in een boog door de w...

lees meer

Schettens
© FrieslandWonderland

Schettens

Tussen Witmarsum en Bolsward ligt het terpdorp Schettens. Op de terp staat hoog en droog de kerk van Schettens. De Witmarsumervaart slingert langs het kerkhof richting Witmarsum. Het inwoneraantal van...

lees meer

Schiermonnikoog
© FrieslandWonderland

Schiermonnikoog

Het dorp Schiermonnikoog, ook wel Oosterburen genoemd, is een streekdorp op het eiland dat is genoemd naar de cisterciënzer monniken in hun grijze pijen, die vanuit klooster Klaarkamp een uithof op h...

lees meer

Schraard
© FrieslandWonderland

Schraard

Het dorpje Schraard is één van de vijf bedevaartsplaatsen in Fryslân. Deze status dankt het dorp aan het hostiewonder in het jaar 1410. Schraard ligt ten zuidoosten van Witmarsum en telt zo’n twe...

lees meer

Sexbierum
© FrieslandWonderland

Sexbierum

Dit dorp vormt een driehoeksverhouding met Franeker en Harlingen. Deze vorm komt vaak terug in het dorp. Dit omdat u er de piramide van Aeolus vind. Dit betekent letterlijk ‘God van de Wind’.
...

lees meer

Sibrandabuorren
© William Wissink

Sibrandabuorren

Het komdorp Sibrandabuorren ligt aan de oostelijke zijde van de voormalige Middelzee en is een van de dorpen in de Lege Geaen (of Legean), de lage landen, het lage zuidwestelijke gedeelte van de vroeg...

lees meer

Sibrandahûs
© FrieslandWonderland

Sibrandahûs

Sijbrandahuis is een klein dorp, een relatief jonge nederzetting die in het bedijkte Friesland niet meer op een terp gebouwd hoefde te worden. Het dorp heeft geen kern, maar bestaat uit een kerkje in ...

lees meer

Siegerswoude
© Hendrik van Kampen

Siegerswoude

Het dorp Siegerswoude (Sigerswâld) ligt in een halfopen tot open hoogveenontginningsgebied, op de grens tussen het brongebied van het Alddjip (Koningsdiep) en de noordelijke zandrug. Vroeger waren er...

lees meer

Sint Nicolaasga
© FrieslandWonderland

Sint Nicolaasga

Het dorp Sint Nicolaasga, door Friezen Sint Nyk genoemd, ligt even ten zuidwesten van Joure, prachtig tussen het Tjeukemeer en de Langweerder Wielen.

Het beeld van Sint Nicolaasga wordt voor een de...

lees meer

Sintjohannesga
© FrieslandWonderland

Sintjohannesga

Sintjohannesga kreeg haar naam van de Heilige Johannes. Het landschap bestaat uit een laag gelegen gebied wat in de 18e-19e eeuw is uitgeveend. Hierdoor heeft dit gebied nog steeds een open karakter, ...

lees meer

Skingen
© Hendrik van Kampen

Skingen

Schingen is een terpdorp dat omstreeks het begin van de jaartelling is ontstaan. Misschien zelfs eerder, omdat er in de buurt vondsten uit de Romeinse tijd zijn gedaan, die aantonen dat het gebied toe...

lees meer

Slappeterp
© FrieslandWonderland

Slappeterp

Slappeterp is een terpdorp dat mogelijk aan het begin van de jaartelling is ontstaan op een lange kwelderwal. Het behoort tot de reeks terpen die van Arkens bij Franeker over Schalsum, Peins, Tamterp,...

lees meer

Slijkenburg
© FrieslandWonderland

Slijkenburg

Slijkenburg is een komdorp dat in 1585 op het dorpsgebied van Spanga is gesticht als verdedigingsschans voor Friesland aan de Linde. De schans zou in 1702 zijn geslecht om de vrijkomende aarde te benu...

lees meer

Smalle Ee
© FrieslandWonderland

Smalle Ee

Smalle Ee is een klein streekdorp, dat niet zijn roemruchte verleden verraadt. De oorsprong heeft het te danken aan een benedictijner kloosterstichting die al vóór 1250 heeft plaatsgevonden. Het ‘...

lees meer

Smallebrugge
© Hendrik van Kampen

Smallebrugge

Smallebrugge telt vijf woningen en zo’n tien inwoners. Hiermee is het de kleinste plaats van Fryslân.

Geschiedenis
Op oude kaarten is te zien dat Smallebrugge in 1716 nog een kerk h...

lees meer

Snakkerburen
© FrieslandWonderland

Snakkerburen

Snakkerburen is een vaartdorp van oude oorsprong maar jonge leeftijd. De buurt langs de Dokkumer Ee is waarschijnlijk al in de 15de eeuw ontstaan, maar kreeg in de jaren zeventig pas de status van dor...

lees meer

Snikzwaag
© FrieslandWonderland

Snikzwaag

Snikzwaag (Sniksweach) is met Oudehaske, Nieuwehaske, Haskerhorne en (het inmiddels door Joure overvleugelde) Westermeer één van de vijf oorspronkelijke kerkdorpen van de voormalige gemeente Haskerl...

lees meer

Sondel
© FrieslandWonderland

Sondel

Het streekdorp Sondel ligt op de zuidelijke zandrug van Gaasterlân en zal evenals de andere dorpen op deze rug omstreeks 1300 zijn ontstaan. Het dorp kent bij de kerk een komvormige verdichting. Bij ...

lees meer

Sonnega
© FrieslandWonderland

Sonnega

Sonnega is een streekdorp van middeleeuwse oorsprong aan de Middelweg (thans Sonnegaweg) meteen ten westen van Wolvega. Op de grietenijkaart in de atlas van Schotanus uit 1716 is het een flink uitgest...

lees meer

Spanga
© Hendrik van Kampen

Spanga

Spanga is een streekdorp dat mogelijk in de late Middeleeuwen aan de Padsloot is ontstaan. Een vroege vermelding dateert uit 1399, maar de nederzetting kan ouder zijn. Vanaf het zuiden, vanaf Spanga, ...

lees meer

Spannum
© Peter Karstkarel

Spannum

Het terpdorp Spannum ligt in de groene greidestreek. Het lijkt vooral een wegdorp met een verdichting rond de kerk nabij de kruisende Spannumer Opvaart. Maar Spannum is een echt terpdorp met al een ou...

lees meer

St.-Annaparochie
© FrieslandWonderland

St.-Annaparochie

Dorp van Rembrandt van Rijn
Rembrandt van Rijn en zijn Saskia gaven elkaar in de kerk van St.annaparochie het jawoord. Het bronzen beeld voor de Van Harenskerk herinnert zich hier nog iede...

lees meer

St.-Jacobiparochie
© Hendrik van Kampen

St.-Jacobiparochie

Het streekdorp St.-Jacobiparochie werd op de tekentafel bedacht. Hertog George van Saksen gaf in 1505 drie Zuid-Hollandse heren de opdracht voor het inpolderen van de monding van de Middelzee. De Hol...

lees meer

Steggerda
© Hendrik van Kampen

Steggerda

Steggerda is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan aan de Binnenweg van Oldemarkt naar Noordwolde, een nederzettingsas waaraan ook Blesdijke, Peperga en Vinkega zijn ontstaan. Op de griete...

lees meer

Stiens
© Erica Schaafsma

Stiens

Stiens is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan op een kwelderwal ten oosten van de Boarnstroom. Van de grote reeks terpen ten noorden van Leeuwarden groeide Sti...

lees meer

Stroobos
© FrieslandWonderland

Stroobos

Stroobos is een jong dorp dat aan het eind van de 18de eeuw die status nog niet bezit: ‘Onder Gerkesklooster behoort ook de buurt Strobosch, aan de Groninger grenzen gelegen, en meerendeels op ’t ...

lees meer

Sumar
© Hendrik van Kampen

Sumar

Sumar is een streekdorp van laat-middeleeuwse oorsprong ten zuidwesten van het Bergumermeer, ontstaan op de noordelijke rand van een groot zandplateau. Ten zuiden van het dorp lag een uitgestrekt heid...

lees meer

Surhuisterveen
© Jan Dijkstra

Surhuisterveen

Surhuisterveen is een veenkoloniedorp dat omstreeks 1600 is ontstaan op het uitgestrekte dorpsgebied van Surhuizum, waar ook de nog zuidelijker veengebieden tot en met de Smallingerlandse grenzen toe ...

lees meer

Surhuizum
© FrieslandWonderland

Surhuizum

Surhuizum is een agrarisch streekdorp met een middeleeuwse oorsprong. De boerderijen staan nog steeds aan weerszijden van It Noard, Doarpstrjitte en It Súd. Boerderijen, waarvan verschillende een mon...

lees meer

Suwâld
© FrieslandWonderland

Suwâld

Suwâld is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een langgerekte smalle zandrug. Weliswaar van geringe hoogte, maar die toch boven het laagveen aan weerszijden uitstak. Volgens de griet...

lees meer

Swichum
© FrieslandWonderland

Swichum

Swichum is een terpdorp dat – getuige een vondst van bronzen voorwerpen – al voor het begin van de jaartelling op een kwelderwal in een moerassige streek omstreeks 400 voor Christus ontstond. Ten ...

lees meer