Deel:


Middeleeuwse kerken

De enorme rijkdom aan erfgoed van Friesland begint bij de honderden monumentale en eeuwenoude protestantse kerken in de evenzovele dorpen en steden. De meeste van deze kerken zijn dankzij eeuwenlange zorg, toewijding en onderhoud perfect bewaard gebleven.


De middeleeuwse kerken domineren het Friese landschap. Als je her en der in het open Friese landschap staat en je kijkt om je heen dan zie je op sommige plekken tot wel acht dorpen liggen met ieder een eeuwenoude kerk die het silhouet bepaalt. De bouwwijze en de bouwmaterialen van deze kerken verschillen per regio, zo ook de bijbehorende torens.


Er zijn grote exemplaren bij zoals die in de steden Leeuwarden, Dokkum, Bolsward en Franeker maar ook hele kleine en intieme zoals de kloosterkapel in Jannum.


Klik hier voor meer informatie


Colofon

FrieslandWonderland


© Tekst: - © Foto voorblad: Bauke Folkertsma

Middeleeuwse kerken
©: Bauke Folkertsma