Deel:


Bezienswaardigheden in Foudgum


Mariakerk (protestants)

De Mariakerk staat op een terprestant. Van de oorspronkelijke kerk bestaan alleen de omstreeks 1200 gebouwde delen van de toren nog. Deze toren maakte deel uit van een gereduceerd westwerk. De restanten van de boogvormige doorgangen naar de zijruimten zijn als sporen in de noordelijke en zuidelijke muur te zien. Deze bogen hangen opvallend scheef. Dat is het gevolg van de verzakking van de toren in westelijke richting waardoor in de 15de eeuw correcties noodzakelijk waren. De toren is toen bovendien verhoogd.

De westelijke vleugelmuren en aansluitende gedeelten aan de noord- en zuidzijde z

Foudgum

Bouwstijl: Romaans
Datering: Vroege middeleeuwen

Ligging
Langs de weg tussen Dokkum en Holwerd ligt het prachtige terpdorp Foudgum.

Verbouw
Aan het eind van de 15de en in de eerste helft van de 16de eeuw is de kerk belangrijk verbouwd: de oostelijke geveltop van de toren is toen opgetrokken en in de noord- en zuidgevel van de toren zijn de sporen van de verbouwing terug te vinden als een verbrokkeld metselverband. De westelijke geveltop werd geheel opnieuw gemetseld. Dit verklaart de vele ankers aan de westzijde van de toren. De verbouwing is gedateerd

Ingezonden stuk over Foudgum

Foudgum

Foudgum is volgens mij een van de mooiste plekjes, omdat het nog niet aangetast is door de moderne tijd. Als je door Foudgum loopt, dan voel je nog hoe het vroeger, 100 tot 150 jaar geleden, geweest moet zijn. In het dorp kun je nog slenteren over de oude ringweg en de kerkpaden. Je ziet dan de kerk, oude huizen en boerderijen, de oude pastorie van dominee Haverschmidt die er nog net zo uitziet als toen hij hier woonde.

Eind mei, toen ik deze foto heb gemaakt, zat ik met enkele Foudgumers uit te rusten van een partijtje boerengolf toen het gesprek op onze mooie omgeving

Mariakerk

De eerste kerk was mogelijk van hout. Rond 1200 werd vermoedelijk de eerste stenen kerk gebouwd. In de 18e eeuw werden herstelwerkzaamheden aan de toren uitgevoerd. In de toren hangen twee fraaie luidklokken. De oudste dateert uit 1395. De tweede klok stamt uit 1732. Een verdere bezienswaardigheid in de toren is het smeedijzeren uurwerk uit 1640. Het uurwerk werd in 1977 gerestaureerd en geautomatiseerd. De kerk werd in 1807 of 1808 geheel afgebroken. Op 2 mei 1808 werd de eerste steen gelegd voor het huidige kerkgebouw en herbouwd in de zo geheten Empirestijl. Het orgel is een kabinetorgel ui