Deel:


Bezienswaardigheden in Tytsjerk


Grutte Wielen

Het is een belangrijk vogelgebied, dit 571 hectare grote geheel van meertjes, riet- en zeggenmoerassen, natte graslanden en twee eendenkooien. Er zijn zomerpolders met kruidenrijke hooilanden en bouwlandjes met akkeronkruiden. Ganzen, eenden en steltlopers pleisteren hier massaal, de graslanden zijn van groot belang voor weidevogels. Wielsicht en Op Toutenburg, de Binnemiede- en Weeshûspolder, de Buismanskoai, de Kobbekoai en de Ryptsjerksterpolder maken deel uit van natuurgebied de Grutte Wielen.
De Ryptsjerksterpolder is vrij toegankelijk van 15 juni tot 1 oktober. Hier lopen twee wand

Vijversburg

Vijversburg

Aan de weg naar Groningen bij het kruispunt Tytsjerk, aan de zuidzijde, trekt een theehuis onmiddellijk de aandacht. Iets verder naar achteren staat het neo-classicistische landhuis Vijversburg, omgeven door een uitgestrekt parkbos.
Deze geliefde wandelplaats is bij de inwoners van Leeuwarden beter bekend als het bos van Ypeij, genoemd naar de laatste eigenaar van het buiten. In het bos vindt men enkele tuinsieraden zoals een grot bij een tuinprieel, een kluizenaarshut en enkele rustieke bruggetjes. Op deze plaats liet rond 1690 de lakenkoopman Pieter van der Geest u

Einekoaien Lytse Geast en Ketelermar

Tekst niet aanwezig!

Ingezonden stuk over Tytsjerk

Vijversburg bij Tytsjerk

Het Park Vijversburg in Tytsjerk, ook wel Bos van Ypey genoemd, is het mooiste plekje in Friesland. Ik kom er om al mijn stemmingen te vieren, in alle seizoenen, in gezelschap en alleen.

Maandagochtend vroeg, zittend bij de Jodenvijver, met het orkest van de vogels, laat ik mijn gedachtestroom gaan.

Op een zaterdagmiddag organiseren we een verjaardagsfeestje voor onze kinderen, waarbij het spook in de grot niet mag ontbreken. De speurtocht leidt naar de schat op een geheime plek, we drinken limonade bij de kluizenaar en we doen 'boompje wisselen