Deel:


Bezienswaardigheden in Wiuwert


Sint-Nicolaaskerk (protestants)

Van de Nicolaaskerk die in de 12de eeuw totstandkwam is alleen de noordmuur nog zichtbaar. Het koor en de zuidmuur zijn in 1868-’70 beklampt met donkerbruine machinale baksteen. De noordmuur is opgetrokken van gemêleerd gele kloostermoppen. In de koortravee is tussen twee steunberen een muurvak met laag een spoor van een klein rondboogvenster, mogelijk een hagioscoop. Voor een ingang is het mogelijk te smal.

Hoger zit een vager spoor van een klein venster. Helemaal aan de westzijde is nog een vrij gave moet van een romaans rondboogvenster te zien met schuin daaronder een gebogen bouwnaa

Nicolaaskerk

Open van 10.00 – 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Bezoek grafkelder 2,00 euro (niet op zondag).

De kerk dateert uit ongeveer 1200 en heeft nog een oorspronkelijke noordmuur uit die bouwperiode met sporen van romaanse dichtgemetselde vensters. In 1777 is het tongewelf in de kerk aangebracht en in 1888 is de zadeldaktoren vervangen door de tegenwoordige spitse toren. Het interieur is één van de fraaiste protestantse inrichtingen in Fryslân, met kansel, doophek, vrouwenbanken en gesloten mannenbanken. Het orgel is gebouwd door Rudolf Knol in 1788, met geschilderde houten gordijnen e

Rudolph Knol orgel (1788)

Tekst niet aanwezig!