Deel:


Kaarten van Leeuwarden


Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende Bruggen tollen etc.

Tekst niet aanwezig!

Presentatietekening Prinsentuin, Tournooiveld en Oldehoofsterdwinger

Tekst niet aanwezig!

Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000 (kaartblad 16 West: Steenwijk)

Tekst niet aanwezig!

Actuele situatie

Tekst niet aanwezig!

Kaart van Leeuwarden door Blaeu (uitgave Covens en Mortier)

Tekst niet aanwezig!

Kaart van Leeuwarden uit 1889

Tekst niet aanwezig!

Kaart van Leeuwarden door Schotanus

Tekst niet aanwezig!

Plattegrond van Leeuwarden uit 1896

Tekst niet aanwezig!

Plattegrond van Leeuwarden uit 1877

Tekst niet aanwezig!

Kaart van Leeuwarden van de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer (1933)

Tekst niet aanwezig!

Kaart van Leeuwarden uit 1905 (fragment gemeentekaart)

Deel van een kaart van de gemeente Leeuwarden uit 1905. Afgebeeld wordt de stad Leeuwarden. Ten zuiden van Het vliet is een "Ontworpen lompen- en beenderenbergplaats" ingetekend.
Behoort bij een schrijven van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden d.d. 14 mei 1913.

Kaart van Leeuwarden door Pieter Feddes van Harlingen (1622)

Tekst niet aanwezig!

Grondplan uitbreiding Leeuwarden tussen NS Station en Zaailand

Tekst niet aanwezig!

Leeuwarderadeel in de atlas van Eekhoff

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Tekst niet aanwezig!