Deel:


Kaarten van Stavoren


Tekening van de haven van Stavoren met uit te voeren werkzaamheden

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende Bruggen tollen etc.

Tekst niet aanwezig!

Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000 (kaartblad 15 West: Staveren)

Tekst niet aanwezig!

Actuele situatie

Tekst niet aanwezig!

Kaart van Stavoren door Van Geelkercken

Tekst niet aanwezig!

Kaart van Stavoren door Blaeu

Tekst niet aanwezig!

Kaart van Stavoren door Schotanus

Tekst niet aanwezig!

Plan der stad en haven van Stavoren (1811)

Tekst niet aanwezig!

Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de atlas van Eekhoff

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Tekst niet aanwezig!