Alles over Reduzum
FriesDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

1Alles over Reduzum


Deel:

-

-

Reduzum

Reduzum

Bij de Trije Romers komt u Reduzum binnen. Aan de rechterkant van de weg stond in de vorige eeuw het bekende Grand Hotel ‘De Trije Romers’, waar in 1879 het Fries Rundvee Stamboek en het Fries Paarden Stamboek zijn opgericht; een kunstwerk met tekstplaten herinnert nu nog aan deze historische momenten.

Als u op de Trije Romers rechtdoor gaat en het dorp en de ijsbaan rechts laat liggen, kunt u na de bebouwde kom linksaf slaan, de Nijlânsdyk op, die naar het beginpunt van het Zwettepaad leidt; al fietsend of wandelend langs de Zwette kunt u via het Weidumerhout en de Boksumerdam, in Leeuwarden komen. Gaat u op de Trije Romers rechtsaf het dorp in, dan vindt u hier naast een kern met oude huizen en boerderijen ook een nieuwbouwwijk, een nieuwe school met zonnepanelen, sportveld, winkels, een bank, speeltuinen en een dorpshaven, van waaruit men via het Zwin naar Grou, Sneek en Leeuwarden kan varen.

Aansluitend aan de dorpshaven is de droge Haven, die enige jaren geleden, m.m.v. de Uitdaging in 2 dagen geheel opnieuw is ingericht; vanaf de Leugenbank heeft men een riant uitzicht over de haven en het Zwin. Voor een pauze onderweg kunt u vervolgens terecht bij café/bar ‘De Welp’aan de Haedstrjitte naast de ‘Prinsetún’. Hier springt ook de Vincentiuskerk in het oog. Via de Ayttawei, verlaat u het dorp en passeert daarbij het oude fabriekscomplex met woonhuis en arbeidershuizen, nog grotendeels in tact, maar wel met een andere functie; tegenwoordig biedt het gebouw ondermeer ruimte aan een bouw- en een tegelkachelbedrijf.

De Ayttawei gaat verder over een bruggetje en leidt u via een tunnel onder Rijksweg 32 door richting Wirdum, Idaerd of Eagum/Wergea.

© VVV Mid Fryslân

Historie van Reduzum

Het komdorp Reduzum ligt ten oosten van de Middelzee. Het is het enige dorp van de grietenij Idaarderadeel waar ingepolderd land van de Middelzee bij hoort: de Roordahuizumer Nieuwlandspolder. Het is een levendig dorp waar de oude weg doorheen meandert. Aan die weg is de (wat oudere) bebouwing geconcentreerd waardoor het een streekdorp lijkt.

Reduzum is een komdorp met uitbreidingen langs twee streken. Naar de middelzeedijk toe loopt de ontsluiting kaarsrecht en is omzoomd door vrijstaande woningen uit allerlei bouwperioden van de 20ste eeuw. Aan de straatweg staat een deftige notariswoning uit de 19de eeuw. Naar het oosten is de weg over een flinke lengte nog bebouwd met woningen en boerderijen. Daar zijn aan het water ook de herinneringen aan de zuivelfabriek en arbeiderswoningen te vinden. Ten zuiden loopt een oude waterloop, het Zwin, een zijtak van de oude Boarn, slingerend door het landschap. De haven is in de dorpskom gedeeltelijk gedempt, maar recent is aan dat gebied op een bijzondere wijze – met vooral beplanting – vormgegeven. De bebouwing is daar voornamelijk 19de-eeuws met een witgeschilderde, vroegere herberg in het midden. In de kom van Reduzum is de bebouwing compact en gesloten. De bebouwing bestaat uit voornamelijk in de breedte gebouwde woningen van een enkele volledige bouwlaag en een kap met een enkel hoger huis of pakhuis en een enkele kophals- rompboerderij.

De kerk staat aan de oostzijde van de dorpskern. Zij lijkt vrij nieuw, maar het gebouw is deels nog 15de-eeuws. Zij is een met leien gedekte zaalkerk bestaand uit een voorkerk, drie door betrekkelijk kleine korfboogvensters verlichte traveeën en een meerzijdige sluiting. De kerk heeft aan de zuidzijde als ingangspartij een fraai barok poortje van zandsteen. De toren is in de tweede helft van de 19de eeuw vernieuwd. Het is een flinke toren die eerst onversierd opgaat en door verschillende malen versneden hoekberen wordt omvat. De hoogste geledingen hebben nissen, rondboogfriezen en sierlijke galmgaten. De achtzijdige spits wordt begeleid door hoekpinakels met een opengewerkte balustrade.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland
Idaarderadeel in de atlas van Eekhoff

Idaarderadeel in de atlas van Eekhoff

Idaarderadeel in de atlas van Schotanus

Idaarderadeel in de atlas van Schotanus