Harlingen
FriesDuitsEngels

Webshop


Barradeel in de atlas van Schotanus

Deze kaart maakt onderdeel uit van de zogenaamde Schotanus atlas (1698) gemaakt door Bernardus Schotanus. Zoon van Christianus Schotanus die de basis voor deze atlas legde in zijn Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt (1664).
Klik hier voor meer informatie over deze atlas op WikiPedia.

Open kaart in Google Maps

Kaart van Harlingen (gered bij een brand in 1732)

Plattegrond van Harlingen met de limietscheiding van Almenum daarop aangegeven.
N.B. J. van Leeuwen vermeldt in een notitie hierbij dat deze kaart heeft gediend als bewijsstuk in een proces tussen de stad en de grietenij Barradeel. De kaart bevond zich in 1732 in het slot der Van Harens te St. Annaparochie waaruit deze tijdens de brand is gered.

Open kaart in Google Maps