Alles rund um Hindeloopen
FrieslandWonderland
NederlandsFriesEngels

Leider können wir im Moment nur Teile dieser Website in deutscher Sprache zur Verfügung stellen. Für diejenigen Teile der Website, die noch nicht übersetzt wurden, empfehlen wir die Verwendung der oben genannten Google Translate-Option.

Alles rund um Hindeloopen


Deel:

-

-

Hindeloopen

Hindeloopen

Hindelooppen ist eine bemerkenswerte Stadt. Ihren Reichtum erlangte sie durch ihre lange Geschichte der Seefahrt und das trotz der Tatsache, dass die Stadt keinen eigenen Hafen besitzt. Die frühe Siedlung wurde zur Stadt durch die handeltreibenden Marinesoldaten. Später trat Hindeloopen der Hanse Allianz bei, welches dazu beitrug, dass das Geschäft mit Skandinavien, dem Ostseeraum und England seit dem 14. Jahrhundert florierte.
Die Stadt Hindeloopen wird von dem Südseedeich umschlossen. Am Ufer dieses Deiches finden sich etliche historische Gebäude, kleine Gassen, verwinkelte Straßen und Kanäle. Außerdem gibt es dort immer noch kleine Sommerhäuser, die schon zu Zeiten der Seefahrt und des Handels, von Familien bewohnt waren. In der Straße „Nieuwe Weide“ am Haus 14 können Sie zum Beispiel noch alte Malereien aus dieser Zeit bewundern.
Heute noch haben die Bewohner Hindeloopens ihre eigene Sprache mit ihren eigenen Vokabeln. Aus diesem Grund sind auch alle Straßenschilder der Stadt in zwei Sprachen aufgeführt. Wenn Sie mehr über die Geschichte der Stadt in Erfahrung bringen möchten, besuchen Sie gern das Museum Hidde Nijland.
Das größte Haus von Hindeloopen ist das alte Rathaus und befindet sich direkt an der Ecke von zwei Kanälen. Dieses wunderschöne Gebäude wurde in dem Stil von Lodewijk XVI im späten 18. Jahrhundert erbaut. Mitte dieses Jahrhunderts wurde Hindeloopen südwärts ausgebaut. Außerdem konnte sich der neugebaute Hafen im Norden der Stadt etablieren.
Neben diesem historischen kulturellen Erbe, bietet die Stadt auch verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Terrassen und zwei Museen. Eines dieser Museen ist das erste Friesische Eislaufmuseum, welches Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Des Weiteren können Sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit dem Auto entdecken.

Egal ob wunderschöne Natur, fabelhafte Landschaften oder Ruhe vom Alltag – Hindeloopen bietet von jedem etwas!

© Gemeente Sudwest Fryslân

Geschichte von Hindeloopen

Hindeloopen is een opmerkelijke stad. Zij dankt haar rijkdom aan de zeehandel en dat is nog steeds af te lezen aan de excellente interieurkunst. Toch had de stad geen haven. De nederzetting ontwikkelde zich tot stad dankzij de koopvaardij voor vooral Amsterdamse kooplieden. Hindeloopen nam deel aan het Hanze-verbond en in de 14de eeuw bestond er al bloeiende handel met Skandinavië, de Baltische landen en Engeland.

Hindeloopen wordt voor een belangrijk deel omvat door de oude Zuiderzeedijk. Bij de huidige kleine voorhaven met een havenlicht op het hoofd staat een reddingloods van de KNRM. Bij de sluis is in 1619 het sluishuis gebouwd: het sylhues. De open dakruiter kwam er pas in de 19de eeuw op, de Oostertoren voor de Hindeloopers. Aan de zijde van dijk en haven is een leugenbank neergezet. De luifel dateert uit 1785. Daarboven zit een gevelsteen met een voorstelling van Petrus’ visvangst. Toch was het eerder een schippers- dan een vissersstad. Vanaf de sluisbrug, de Sylsbrêge, is er naar het zuiden goed zicht op de dubbele wipbrug met de naam Skoelebrêge. Het is een brug met een oorgat, een inventieve sleuf tussen de twee flappen, om aken en botters met staande mast doorgang te verlenen zonder dat de brug ‘gewipt’ hoefde te worden. Verderop ligt de onregelmatige bebouwing aan een wirwar van straten, stegen en watertjes.

De Hindelooper commandeurswoningen bezitten sierlijke tuitgevels met in de geveltop meestal twee horizontale friezen met vlechtingen, siermetselwerk van gele en rode steen. In die geveltop staan een of meer ovale vensters. De deuromlijsting is ook bijzonder: de deur staat in een zwaar kozijn en het kalf dat de deuropening afdekt is gesneden met een accolade- vorm en als de versiering compleet is: met nog twee rozetten. Het mooiste commandeurshuis staat op de hoek van de Buren en het grachtje van de Nieuwe Weg. Aan de Nieuwstad en andere straten zijn ook dergelijke woningen te vinden. Bijvoorbeeld op de hoek van de Nieuwstad en de Meenscharsteeg: gebouw Irene dat in 1714 is gebouwd en in de jaren dertig gerenoveerd.

Aan de Meenscharswiken staan nog enkele ‘likhuzen’, kleine zomerhuizen op het achterterrein waar de gezinnen gingen wonen als kapiteins en schippers op zee waren.

Op tal van plaatsen kan de Hindelooper interieurschilderkunst bewonderd worden. Op Nieuwe Weide 14 bijvoorbeeld, waar in de winkel een oude betimmering op overdadige wijze is beschilderd met onder meer de deugden in de Hindelooper klederdracht. Het is een en al traditie in Hindeloopen.

De stad was tot het einde van de 18de eeuw meer gericht op de zee dan op het Friese achterland. De inwoners hebben een eigen taal met invloeden van het Fries, maar met ook een eigen woordenschat. Er zijn dus tweetalige straatnaambordjes. De klederdracht wordt nog gedragen bij speciale gelegenheden. De voorname, ingetogen mannenkleding en de kleurige sitsen kleding van de vrouwen.

De cultuur van Hindeloopen kan vooral in het Hidde Nijland Museum in het voormalige stadhuis uit 1682 bewonderd worden. De traditie van snij- en vooral schilderkunst is hier bewaard gebleven. Hoewel het krullerige niet zonder buitenlandse inspiratie is, is de stijl vooral gebaseerd op decoratieve renaissancepatronen.

De hervormde kerk staat aan de westelijke rand van de stad, een gevolg van afslag van land aan de zeezijde. Zij is in 1593 gebouwd en maakte in 1632 al weer plaats voor een groter gebouw. In de 17de eeuw groeide Hindeloopen dusdanig dat er een volledige beuk bijgebouwd moest worden. Die verdween in 1892, toen de bevolking weer gekrompen was. Tegen de westzijde van het schip staat een markante toren, de mooiste van de Friese IJsselmeerkust.

Het grootste huis van Hindeloopen staat aan de Nieuwe Weide op een hoek van twee grachten: een voormalig stadhuis. Het statige huis is als woning gebouwd in de Lodewijk XVI-stijl in de late 18de eeuw. De naoorlogse stadsuitbreidingen hebben in het zuiden plaatsgevonden. In het noorden is een grote recreatiehaven aangelegd.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende produkten uit onze webshop ook uw interesse. Deze produkten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.