Deel:


Bezienswaardigheden in Oranjewoud


Oranjestein

Oranjestein

Noot van de redactie
Oranjestein is één van de lokaties van de tweede editie van het Kamermuziekfestival Landgoedconcerten Oranjewoud, 24 tot en met 26 mei 2013. Voor meer informatie: zie onze Cultuuragenda of kijk op www.festivaloranjewoud.nl
Aan het einde van de Lindelaan in Oranjewoud rijst het bepleisterde neo-classicistische gebouw op van twee bouwlagen op een kelder, onder een kap. De voorgevel is zeven vensters breed met een attiek op het uitspringend midd

Landhuis

Oranjewoud, Koningin Julianaweg 73: landhuis 'klein Jagtlust'

Noot van de redactie
Klein Jagtlust is één van de lokaties van de tweede editie van het Kamermuziekfestival Landgoedconcerten Oranjewoud, 24 tot en met 26 mei 2013. Voor meer informatie: zie onze Cultuuragenda of kijk op www.festivaloranjewoud.nl
Het landhuis 'Klein Jagtlust' is in 1856 in opdracht van de familie Heringa Cats gebouwd naar ontwerp van de destijds bekende Leeuwarder architec

Gebied met bijzondere waarde

Oranjewoud/Oudeschoot

Het gebied Oranjewoud/Oudeschoot omvat een opmerkelijke concentratie van een aantal buitenplaatsen met daarbij horende dienstwoningen, boerderijen, tuinen en bossen. In het gebied staan verder burgerwoningen en recreatieve objecten. Een aanzienlijk deel van de bebouwing in dit gebied werd gebouwd of ingrijpend verbouwd in de loop van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw. Omdat bij deze werkzaamheden herhaaldelijk dezelfde architecten en timmermansfamilies, zoals Douma en Brouwer ingeschakeld werden, is de vormgeving van hoofd- en bijgebo

Landhuis Prinsenhof

Oranjewoud, Bieruma Oostingweg 1: Landhuis Prinsenhof

Het 'Prinsenhof' is in 1906 gebouwd, vermoedelijk naar ontwerp van J.G. Brouwer, vaste timmerman van de adelijke familie Van Scheltinga, in opdracht van het echtpaar Van Limburg Stirum-de Blocq van Scheltinga. In 1907 werd het gebouw in dezelfde stijl in oostelijke richting verlengd om ruimte te creëren voor de zieke moeder van de vrouw des huizes.

Het is een langgerekt, symmetrisch gebouw geworden, met twee trapgevels aan beide uiteinden. Bij het landhuis hoorde een eenvoudige tuin met rechte paden en, als aankled

Belvédère

Oranjewoud, Bieruma Oostingweg: uitkijktoren (Belvédère)

A.W.Tjaarda, logementhouder van hotel Heidewoud, het huidige hotel Tjaarda, kocht in 1907 in Oranjewoud een groot perceel. Met zijn bossen en buitenplaatsen was Oranjewoud, en is het nu nog steeds, een geliefde bestemming voor een dagje uit. Tjaarda liet in 1917 op dit terrein een wandelbos aanleggen.

In het bos werd een houten uitkijktoren gebouwd, die in 1924 werd vervangen door een 20 meter hoge betonnen toren. Deze toren, ontworpen en vervaardigd door de Heerenveense firma 'Boltje & Buwalda', is één van de

Huize Oranjewoud

Huize Oranjewoud

Aan de Lindelaan in Oranjewoud staat het wit gepleisterde in neo-classicistische stijl opgetrokken landhuis omgeven door een fraaie tuin, waarin een mooie uitkijktoren staat. Tegenover het huis ligt de bijbehorende Overtuin met theekoepel. Beide zijn in de 19de eeuw in landschapsstijl aangelegd met kronkelende paden, vijvers en tuinkoepels. Ooit lag hier de in 1676 door Albertine Agnes van Oranje, weduwe van Willem Frederik van Nassau, gestichte buitenplaats. Deze werd later, vanaf circa 1701, in barokstijl aangelegd. In 1829 liet Hans Willem de Blocq van Scheltinga

Ingezonden stuk over Oranjewoud

Oranjewoud

Op een zondag In december 2004 bezocht Ik voor het eerst Museum Belvedère In Oranjewoud. Op dat moment was er een tentoonstelling van de schilder Willem van Althuis. Hij Is bekend van het licht In zijn schilderijen, waarbij de vormen zijn vervaagd. Nadat Ik deze zaal had verlaten en naar het overige deel van het museum liep, zag Ik vanuit het restaurant dat het mistig werd. Zo zag Ik buiten net als binnen van die typische 'Althuisvormen'. Ik heb geprobeerd mijn eigen Althuissfeer, gericht naar het buiten Oranjestein, op de foto vast te leggen.

Buiten maakte