Alles over Gorredijk
FriesDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

Alles over Gorredijk


Deel:

-

-

Gorredijk

Gorredijk

Gorredijk was vroeger aan de zuidoostkant omsloten door een hoogveengebied. Door de afgraving daarvan is hoogteverschil ontstaan. Een andere zichtbare herinnering aan de tijd van de turfwinning is de Opsterlandse Compagnonsvaart die door het dorp loopt. Deze vaart is onderdeel van de Turfroute, een recreatieve vaarroute, die vooral in de zomer zorgt voor een gezellige drukte in het dorp.

Museum Opsterland, gevestigd in een monumentaal schoolgebouw uit 1887, is één van de bezienswaardigheden in Gorredijk. Het museum heeft voor kinderen een speciaal winterprogramma. Het dorp kent daarnaast tal van prachtige koopmanshuizen en andere oude panden. Een oude school aan de stationsweg staat tegenwoordig in het teken van kunst: hier zijn Galerie Hoogenbosch en Cordel Kunstkliniek gevestigd.

Recreatieve voorzieningen zijn er ook genoeg in Gorredijk: een nieuwe bibliotheek voor de gehele omgeving, tennisbanen, een zwembad, een sportcentrum en een multifunctioneel centrum “De Skâns”. Ook als u van shoppen houdt kunt u uitstekend terecht in Gorredijk, waar op vrijdag koopavond is.

Twee keer per jaar is er een gezellige jaarmarkt in het dorp: de eerste maandag in mei en de laatste maandag in oktober. En elke woensdag is er een weekmarkt. Op diverse vrijdagavonden wordt “Muziek op é Gordyk” georganiseerd, waarbij live muziek wordt gemaakt.

Motorliefhebbers kunnen in september genieten van een toertocht met unieke motoren van vroeger. Daarnaast zijn er in Gorredijk verschillende horecagelegenheden: twee pizzeria’s (Oase en Pyramide), snackbar “Holle Bolle Gijs”, “Snackhal Gorredijk” en een aantal café’s (“De vrolijke Keizer”, “De Vergulde Turf”, ‘’Cafe Neys” en “Kleintje Swetser”) waar u kunt genieten van een drankje en versnapering.

Tenslotte kent het dorp een sfeervolle winterfair, een evenement dat wordt aangekleed met mooie fakkels, kerstbomen, lantaarns en sfeervolle muziek.


Tekst: Plaatselijk Belang Gorredijk

© Gemeente Opsterland

Historie van Gorredijk

Gorredijk is een vlekke, vanaf 1630 als kruisnederzetting aan weerszijden van weg en vaart gegroeid. Gorredijk ontstond op het grondgebied van het zuidelijker gelegen Kortezwaag. Vanuit Kortezwaag werd de vaart doorgetrokken. Daar werd turf gewonnen en de vaart was nodig om het veen te ontwateren en de turf per schip af te voeren. Bij wat toen de Trimbeets werd genoemd, werden op de plaats waar de vaart de Hereweg – nu Hegedyk en Hoofdstraat – kruiste, een brug en een sluis gelegd.

De Compagnie van Kortezwaag, die later de Opsterlandse Compagnie heette, ging voort met de winning van turf uit het hoogveen. Bij brug en sluis vestigden zich ambachtslieden, neringdoenden en kooplieden. In het midden van de 17de eeuw werd het daar al de Gorre Dijck genoemd.

In 1672/’73 waren het strategische belang op de weg van Assen naar Heerenveen en ook de economische betekenis van Gorredijk al zo groot dat er een schans werd opgeworpen. Die lag ruim om de toenmalige, kruisvormige bebouwing heen. Het was eerder een vesting dan een schans met naar alle vier zijden twee halve bastions die zo een soort hoornwerken vormden. In 1683 lieten de heren compagnons er een eerste kerk bouwen nadat de gelovigen het een jaar of twintig met een schuur hadden moeten doen.

Gedurende de 18de eeuw groeide Gorredijk uit tot een verzorgingscentrum voor de verveningen in de wijde omgeving en bovendien tot een handelscentrum in hout en granen, vooral van boekweit. Bovendien woonden er nogal wat schippers en niet alleen voor het vervoer van turf maar ook grootschippers die de zeeën bevoeren.

Aan het einde van de 18de eeuw staat in de Tegenwoordige Staat van Friesland: ‘De meeste huizen van dit Vlek zyn gebouwd in de gedaante eener dubbele Kruisbuurt, welke eene streek, ter wederzyden der vaart geplaatst, in ’t midden recht hoekig gesneeden wordt door een tweede, die aan den rydweg gebouwd is, en met eene brug over de gemelde vaart loopt.’ En er is: ‘eens ter week eene weekmarkt, te weeten des Woensdags, wanneer hier veel handel in Rogge, Boekweit enz. gedreeven wordt; hebbende deeze handel hier niet weinig toe genomen, na dat, in ’t jaar 1758, een nieuwe brug over de Kompagnons vaart, en daar over een rydweg van ’t Heerenveen herwaards was aangelegd. Waar op niet alleen de handel met die van Schooterland en Stellingwerf Oosteinde, maar ook met de Inwooners van Drenthe zeer in bloei heeft toegenomen.’ Aan de Brouwerswal, de Kerkewal en in de Hoofdstraat zijn nog verschillende panden te vinden uit de 18de en vroege 19de eeuw met onder andere ingezwenkte halsgevels.

Omstreeks 1800 draaide in Gorredijk een drietal industriemolens. In 1758 werd de brug vernieuwd en die is bekend van vroege topografische gezichten, een monumentale ophaalbrug met een homei. In 1862 is de brug nogmaals vervangen. Daarna is de brug in 1945 verwoest.

In 1821 werd de sluis voor de eerste keer vernieuwd (in 1891 en 1949 volgden veranderingen) en in 1850 is de weg naar Heerenveen verhard. Bij de brug op en nabij de hoek van de Kerkwal en de Hoofdstraat zijn in 1876 zowel het voormalige postkantoor als de voormalige boterwaag gebouwd naar ontwerp van A.J. van Beek en uitgevoerd door de Gorredijkster aannemer Egbert Roels Kuipers. Even later, in 1888 kwam een rijzig schoolgebouw naar ontwerp van gemeentearchitect H.P.N. Halbertsma tot stand, dat sinds 1961 het onderkomen is van het streekmuseum.

Gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw breidde Gorredijk vooral uit aan en nabij het vaart- en wegenkruis, aan de wallen en onder meer de Stationsweg en de Marktstraat. Na de oorlog is de vlekke sterk gegroeid, mede doordat de woningbouwvereniging er veel activiteiten ontplooide, eerst in en bij de Schoolstraat en andere plekken. Vervolgens luidde de Compagnonsstraat een nieuwe bebouwingsas met zij- en parallelstraten het nieuwe Gorredijk in, dat vooral aan de noord- en oostzijde in enkele tientallen jaren sterk groeide. Hierbij werd veel ruimte gereserveerd voor parkachtige groenstroken.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende producten uit onze webshop ook uw interesse. Deze producten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Opsterland in de atlas van Eekhoff

Opsterland in de atlas van Eekhoff

Opsterland in de atlas van Schotanus

Opsterland in de atlas van Schotanus

Categorie: boeken

De drie klokketiers

De drie klokketiers

Pier gaat met zijn klas op schoolreis. Hij is enorm teleurgesteld dat ze dit jaar niet naar een waddeneiland gaan zoals anders, maar naar het kleine dorpje Kortezwaag. Balen. Kortezwaag. Daar is toch

... lees meer

Prijs: € 15,00


Categorie: boeken

De trije klokketiers fan Koartsweagen

De trije klokketiers fan Koartsweagen

Pier giet mei syn klasse op skoalreiske. Hy is tige teloarsteld dat se dit jier net nei in waadeilân sille lykas oars, mar nei Koartsweagen. Krammele. Koartsweagen. Dêr is dochs hielendal neat te dw

... lees meer

Prijs: € 15,00