Unfortunately, at the moment we can provide only parts of this website in the English language. For those parts of the website that not yet have been translated we recommend use of the Google Translate option next to the title of the item.De Boorn bij Aldeboarn, Mijn mooiste plekje

Eigenlijk stelt het niets voor, een bocht in het water, een knik in de oude arm van de Boarne. Een deel van de oude laaglandbeek, stromend door het cultuurlandschap tussen Aldeboarn en Alde Feanen.

En toch... die luchten en verten. Het dode riet met een woerd beloftevol in de ochtend. De geluiden aan de andere kant in de elzensingel. Een winterkoninkje, schril en schetterend aan het eind, de eerste rietmus, een tjiftjaf en soms een fitis. Het koeren van de houtduif, onzichtbaar over het water. De rij palen voor de inham met twee scholeksters en een eenzame tureluur.

Wij hebben het zien veranderen. Drie twijgjes van een wilg werden grote bomen met zware kruinen. Een hectares grote grondberging die er opeens was en die dit jaar ook zomaar weer verdween.

Niet terug te vinden in de vlakke groene hoek grasland, met opnieuw kieviten en grutto's. En in het wat natte midden watersnippen.

Wat is er mooi aan dit plekje, wat is er fijn aan kou in het veld, aan felle hagelbuien en regenwater en harde wind die de tranen uit de ogen waait? Maar het kan ook anders. Het indrukwekkende krieken van de dag, een opkomende vuurbal achter Drachten. Zonnestralen over lijf en leden, zodat de jas uit kan.

Wat maakt deze plek zo aantrekkelijk? De sfeer van de vroege ochtend of de spanning van het kansje van dat ene 'ljipke' waarvan we weten dat het niet lang meer duurt? Of is het toch het landschap dat ondanks het nieuwe landwerk toch die oeroude bewoners heeft bewaard? Ik weet het niet, maar jaar na jaar geniet ik van dat mooiste plekje van Friesland. Een paar dagen, in 'aaisikerstiid'.'