Deel:


Bezienswaardigheden in Burgwerd


Sint-Johanneskerk (protestants)

De in eerste aanleg romano-gotische kerk uit het begin van de 13de eeuw was gewijd aan Johannes de Evangelist en staat bij een romaanse toren uit de 12de eeuw op een kerkhof dat grotendeels is omgeven door een ringgracht. Kerk en toren zijn ingrijpend gewijzigd, waardoor het middeleeuwse karakter nauwelijks is te ervaren. De kerk is in 1726 van binnen en waarschijnlijk ook van buiten vernieuwd onder leiding van Claes Bockes Balck, de stadsbouwmeester van Leeuwarden. De kerk is ommetseld met oud, gemêleerd geel baksteenmateriaal en de zuidzijde is voorzien van vijf grote, korfbogige vensters.

Johanneskerk

De kerk van Burgwerd stamt waarschijnlijk uit de 13e eeuw, en is oorspronkelijk, naar men aanneemt, in romanogotische stijl gebouwd. In de jaren 1724-1726 is de kerk grondig verbouwd. De toren heeft vroeger een gemetselde spits gekend, en kreeg in 1816 de huidige vorm. De kerk is gerestaureerd in de jaren ‘70 van de 20ste eeuw. Het interieur van de kerk stamt uit de tijd van de verbouwing 17241726. De preekstoel is uit 1727. Op de preekstoel zijn afbeeldingen van Geloof, Hoop, Liefde en Gerechtigheid te zien. Het orgel is gebouwd door orgelmaker Schwartzburg, en is vernieuwd c.q. gerestauree