Deel:


Bezienswaardigheden in Feanwâldsterwâl


Bûtenfjild

Luister naar de heikikker en ruik de gagel! Het 319 hectare grote Bûtenfjild heeft veel te bieden. Natte, schrale graslanden, verlandde petgaten, broekbossen, open waterplassen, uitgestrekte riet- en ruigtevelden en een stroomdal van een oud riviertje. Al deze verschillende landschapstypen leveren veel bijzondere dier- en plantensoorten op.

Er liggen in het Bûtenfjild drie wandelroutes die het gehele jaar zijn opengesteld. De rondgaande wandelroute op de Sippen-Finnen is alleen met de boot bereikbaar en buiten het broedseizoen (15 juli en 15 maart) vrij toegankelijk.

Me

De Schierstins

Schierstins

De Schierstins aan de Hoofdstraat is de enige bewaard gebleven middeleeuwse verdedigbare torenstins in Friesland. De naam verwijst naar de vroegst bekende eigenaren, de `schiere monniken' of Cisterciënsers, die volgens een oorkonde uit 1439 de toren bezaten. De toren stond binnen een omgracht terrein op een heuvel en was uit veiligheidsoverwegingen pas op de hoogte van de verdieping via een ladder te bereiken. De dikke bakstenen muren bevatten schietgaten en later kruisvensters.
Vanaf de 17de eeuw werd de stins voor bewoning geschikt gemaakt en met een aanbouw