Deel:


Bezienswaardigheden in Friens


Stelpboerderij

Friens, Beslingadijk 15: stjelp

Voordat de zuivelbereiding definitief naar de fabriek werd overgebracht, is zij nog in de boerderij voortgezet en ondergebracht in een grote, daarvoor bestemde ruimte: de melkkelder.

Deze verbouwing uit 1868 is een voorbeeld van een stjelp in dit laatste stadium van de zuivelbereiding op de boerderij. De uitgebouwde, forse melkkelder is rechts in het voorhuisgedeelte ondergebracht. Ondanks de uitbouw en de ongelijke vensterindeling van de voorgevel is het ontwerp zeer evenwichtig.

Protestantse kerk

De kerk dateert uit 1795 en verving een dertiende eeuwse voorganger. De bouw werd bekostigd door de familie Van Sytzama, het geslacht dat onverbrekelijk verbonden is met Friens en zijn kerk en dat tot 1848 de familie Beslingastate bewoonde. In 1887 werd de kerk opnieuw ingericht. Het feit dat de kerk precies aan het begin van de Franse tijd herbouwd is, heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de familiewapens niet uit de grafzerken gekapt zijn. Het interieur van de kerk wordt gedomineerd door veertien schitterende rouwborden. Er staat een kabinetorgel uit 1819 van Albertus van Gruisen.