Deel:


Bezienswaardigheden in Greonterp


Sint-Pieterkerk (protestants)

De Sint-Pieterkerk is een romaans tufstenen bouwwerk dat in de eerste helft van de 13de eeuw tot stand is gekomen. Het bestaat uit een eenbeukig schip en een inspringend, lang en rondgesloten koor. De noordzijde laat het best de geleding van de oorspronkelijke kerk zien. Daar lopen rondbogige spaarvelden in het tufstenen muurwerk tot op de grond. En het eveneens van tufsteen opgetrokken koor laat in het onderste register een fraai klimmend boogfries zien met daaronder het spoor van een klein rondboogvenster en daarboven een afsluitend horizontaal boogfries. De kerk is diverse malen verhoogd en

Blauhúster Puollen

In het weidse kleigebied van Wymbritseradiel liggen de drie boezemmeertjes Vliet, Rietmar en Sipkemar. Samen met het voormalige boezemland van het Tsjesskar vormen ze de Blauhúster Puollen.
De waterkwaliteit van de meertjes is niet goed genoeg voor bijzondere planten, maar als pleister- en foerageergebied voor watervogels zijn It Vliet, Rietmar en Sipkemar wel van belang.
De Blauhuster Puollen zijn vrij toegankelijk.

Meer weten? Ga naar de website van It Fryske Gea.

Klokkentoren

De oude klokkentoren van Greonterp kent een kleurrijke geschiedenis. De toren werd in 1812 gebouwd. Na lang touwtrekken kwam het ‘Klokhûs’ in handen van de Rooms Katholieke parochie van Blauwhuis. Inwoners van Greonterp vonden dat de toren bij het dorp hoorde. Zij richtten de Stichting Klokketoren Greonterp op die nu eigenaar is van het bouwwerk. De toren is een omklede klokkenstoel met een spitsje. Hij lijkt op de klokkenstoelen van Hartwerd en Hennaard. De klok zelf dateert van 1465. Er staat een prachtig opschrift op: ‘Hoor als ik geluid word, ik roep tot de vreugden van het leven.