Deel:


Bezienswaardigheden in Jelsum


Protestantse kerk

De kerk is in de tweede helft van de 12de eeuw van tufsteen op een van de twee terpen van Jelsum gebouwd. De noordelijke muur laat het beste de rijke romaanse stijl zien. In tufsteen zijn twee registers van rondboogfriezen aangebracht, de onderste van iets groter formaat dan de andere. Tussen de friezen zijn moeten en andere sporen van kleine rondboogvensters zichtbaar. Het oostelijke is eerst naar beneden verlengd en daarna met bakstenen siermetselwerk gedicht. In deze muur zitten twee spitsboognissen met ingangen, waarvan één is dichtgezet. Oostelijker zit een laag, breed en licht spitsbog

Dekemastate

Dekemastate

In Jelsum bepalen een lange muur met poort en een voormalige tuinmanswoning het beeld van het dorpsplein. Via dit gebouw kan men het stateterrein betreden. Het L-vormige gebouw bestaat sinds de verbouwing in 1814 uit een hoofdgebouw met empire-ramen en een fraaie toegangsdeur en een lagere vleugel. Achter de vensters ligt het voornaamste vertrek, de zaal. Hier hangt de unieke collectie familieportretten. In de kelder zijn restanten van de middeleeuwse stins zichtbaar.

In 1996 kocht het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden het geheel. Het complex werd gerestaureerd en is

Ingezonden stuk over Jelsum

Jelsum

Toen ik in 1940 werd geboren, tijdens het geweld van de Tweede Wereldoorlog, was Jelsum niet direct het mooiste plekje van Friesland. Al heel jong werd ik geconfronteerd met het gevaar van gevechtsvliegtuigen, die overvlogen van en naar het militaire vliegveld. Sirenes joegen de mensen regelmatig de kelder in als er een bombardement naderde.

In 1946 mocht ik naar school. Elke dag lopende van het buurtschapje Vensterburen, langs de Binnendyk en het Paradyske, naar het schooltje met zijn vier lokalen. Op zondag gingen we naar de zondagsschool in het kerkje van Jelsum. Dan n

Hervormde Kerk

De Dorpskerk te Huizum is eind 12e of 13e eeuw gebouwd. In het 17e eeuwse kerkinterieur is het meest in het oogspringend de achtkantige preekstoel - van voor de Reformatie - met doophek. Deze kansel is de oudste in Friesland. De drie herenbanken voorzien van prachtig en uniek houtsnijwerk dateren uit de 16e en 17e eeuw. De gewone kerkbanken hebben renaissance zijstukken uit de 2e helft van de 16e eeuw. Het houten tongewelf is versierd met rozetten die de lijdensgeschiedenis van Christus uitbeelden. Het orgel, van voor de Reformatie, wordt door een aanzienlijke uitbreiding in 1849 als een Van D