Let op!

Let op! Op dit moment wordt onderhoud aan deze website gepleegd. U kunt de site blijven gebruiken maar mogelijk zullen bepaalde pagina's tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Deel:


Bezienswaardigheden in Marsum


Sint-Pontianuskerk (protestants)

De Pontianuskerk staat midden in het radiale terpdorp Marssum. De noordelijke muur met veel tufsteen maakt duidelijk dat de bouw van de kerk tot de 12de eeuw teruggaat. In dit muurgedeelte zitten duidelijke romaanse sporen: twee dichtgemetselde rondboogvensters en laag een spoor van een rondbogige ingang. De muur is in de 15de eeuw met baksteen verhoogd en oostelijker is de kerk in de 13de eeuw verlengd. Aan de torenzijde staat een ingang onder een korfboog in een spitsbogige nis, in gotische trant, maar van latere tijd. De zuidelijke muur bestaat uit gemêleerd gele kloostermoppen, maar in en

Poptaslot - Heringastate

Poptaslot

In Marssum leidt de tegenover de kerk gelegen laan naar het van oorsprong 15de eeuwse omgrachte terrein van de state. Eerst valt de laat-renaissance poort uit 1631 op. Boven de doorgang is het wapen van Henricus Popta aangebracht. Via de poort betreedt men het voorplein, dat door de state en de boerenschuur is ingesloten.
De state heeft twee torens met ui-vormige bekroning. Het linker deel is in de 16de eeuw, het rechter in 1631 gebouwd. In het laatste werd de zaal ondergebracht. In dit vertrek bevindt zich een mooie versierde schouw. De eiken deur wordt door fraai ges

Hervormde kerk

Open van 3 juli tot en met 21 augustus

Het hoogste punt van het dorp Marssum wordt ingenomen door de eeuwenoude parochiekerk, gewijd aan de heilige St. Pontianus. De kerk zal omstreeks 1200 zijn gebouwd. De toren (30 meter hoog) aan de westzijde van de kerk is uit de 13e eeuw. Het zadeldak van de toren is vermoedelijk in 1848 door een houten spits vervangen. Het interieur bevindt zich nog in de staat van rond 1700. Het orgel uit 1803 is vervaardigd door ‘Meester orgelmaker’ Albertus van Gruisen & Zonen. Op een grafsteen uit 1677 in de kerk staat het volgende gedicht: ‘Al die hier op

Albertus van Gruisen orgel (1803)

Tekst niet aanwezig!