Let op!

Let op! Op dit moment wordt onderhoud aan deze website gepleegd. U kunt de site blijven gebruiken maar mogelijk zullen bepaalde pagina's tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Deel:


Bezienswaardigheden in Oosterbierum


Sint-Joriskerk (protestants)

De Sint-Joriskerk lijkt weerbarstig; binnen heeft zij een verrassend warme inventaris. De bouw van de kerk is omstreeks 1200 begonnen met het westelijke gedeelte van het schip en in de 14de eeuw voortgezet met een vergroting naar het oosten. Daarna is het geheel in de 16de eeuw verhoogd en zijn de grote spitsboogvensters aangebracht. Het muurwerk, vooral van de noordzijde, heeft veel te vertellen. Tegen het oude gedeelte hebben steunberen of lisenen gezeten en er zijn vensters in verschillende formaten geweest die zijn dichtgemetseld. De ingangspartij is in 1860 in neogotische vormen aangebrac

Slachtedyk

Het is een eeuwenoude dijk die zich slingerend een weg baant door het Friese landschap. De Slachtedyk, een cultuurhistorisch monument van de eerste orde, dankt zijn roem aan zijn lengte: iets meer dan 42 kilometer en daarom bij uitstek geschikt als parcours voor een marathon. Duizenden mensen hebben al wandelend of dravend de Slachtemarathon afgelegd, aangemoedigd door een massa toeschouwers. Zo is de oude slaperdijk, die in totaal 57 hectare omvat, uitgegroeid tot een publiekstrekker.
Bijna de hele Slachtedyk, van Oosterbierum tot Raerd, is vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Bjirmen

In de Bjirmen bezit It Fryske Gea landschapselementen van cultuur­historisch belang: de oude kleiputten. Vogels kiezen de kleiputten als hoogwatervluchtplaatsen. De lage en zilte graslanden zijn vooral van belang voor weidevogels. Bijzonder is de begroeiing van het zilte grasland.
De oude kleiputten zijn opvallende elementen in het landschap. In het Fries heten de overblijfselen van de kleiwinning dyksputten. De klei was in de negentiende eeuw nodig voor het ophogen van de zeedijk. Na het werk bleven lage aflopende graslanden over, met op de watergrens slikkige strandjes die naar voedsel

St. Joriskerk

De bouwgeschiedenis gaat met zekerheid terug tot in de vroege 13e eeuw. In de loop der eeuwen is de kerk verlengd, verhoogd en veranderd. Tegen de oostzijde staat de sacristie. De westkant wordt gekenmerkt door de imposante toren. Tijdens de laatste restauratie (2002-2004) gaf het interieur een deel van haar geheimen prijs. Vondsten in de muren, onder de vloer en achter pleisterlagen verhalen over de bouwchronologie, de inrichtingen en de decoratie door de eeuwen heen.

L. van Dam & Zn. orgel (1868)

Tekst niet aanwezig!