Deel:


Bezienswaardigheden in Workum


Sint-Gertrudiskerk (protestants)

De grote driebeukige laatgotische hallenkerk met transept kwam in de decenia rond 1500 tot stand maar bleef onvoltooid. In deze onafgemaakte staat is zij al indrukwekkend genoeg. In 1480 werd met het koor begonnen en het werk is aan het einde van die eeuw voortgezet met de bouw van het transept. Aan het driebeukige schip is omstreeks 1515 begonnen en is na enig oponthoud door krijgsgewoel is het in 1523 voortgezet door zijbeuken, transept en koor te verhogen en daarop nieuwe kappen aan te brengen. Toen omstreeks 1560 het schip tot drie traveeën van drie beuken was gevorderd, werd het werk ges

Warkumerwaard

Het grootste deel van deze voormalige zandplaat in de Zuiderzee is in cultuur gebracht, maar toch heeft het gebied zijn open en weidse karakter behouden. Het meest natuurlijke deel ligt langs de buitenrand, de Warkumerbûtenwaard. Hier liggen schelpenbanken en zandplaten. De binnendijkse graslanden van de Warkumerbinnenwaard zijn bijzonder in trek bij de grutto’s. Het natuurterrein op land is 145 hectare groot, het watervogelreservaat omvat 732 hectare.
De Warkumerbûtenwaard is niet vrij toegankelijk. Wat zich er afspeelt, is wel goed te zien vanaf de uitkijkheuvel bij camping It Soal.

Aeltsje- en Warkumermar

De Aeltsjemar bij Ferwoude en de Warkumermar bij Workum zijn bijzondere droogmakerijen in het westen van Fryslân.
Het oude eiland in de drooggemalen Warkumermar is een opvallend hoog element in het verder zo laaggelegen landschap. Het meer waar de tegenwoordige polder zijn naam aan dankt, werd in 1877 en 1878 drooggemalen. Nu is dit het laagste land van Fryslân, tot –3,0 meter NAP.
Net als de Warkumermar is ook de Aeltsjemar een veenpolder. Rond 1644 is dit gebied drooggelegd. In greppels en sloten komt ijzerhoudend grondwater aan de oppervlakte. De weilanden geven het vertrouwd

Grafmonument

Workum, bij Noord 175: monument

Het anonieme graf van de belangrijkste weldoeners van de katholieke kerk te Workum wordt gesierd met een neogotisch monument. Onder het gietijzeren baldakijn, samengesteld uit architectonische elementen, staan twee heiligenbeelden. Het zijn de patroonheiligen Bernardus en Cecilia van de kinderloze echtelieden Bernardus Fluitman en Sytske Fluitman-Ydema. De beelden zijn afkomstig uit de ijzergieterij van A. van Aerschot in het Belgische Herentals.

Woonhuis Workum

Noard 5: woonhuis
Dicht bij het marktplein, aan de hoofdstraat van Workum ligt het pand Noard 5. De hoofdstraat van Workum bestaat uit twee huizenrijen aan weerszijden van de in 1875 gedempte Wijmerts, die in verbinding stond met de Zuiderzee. De bewonersgeschiedenis van het huis is niet verder bekend dan 1749. De gevelsteen geeft echter aan dat het in 1663 gebouwd is. In 1792 werd het huis verkocht aan Daniel Bonifatius de Haer,die sinds 1785 eigenaar van het buurpand Noard 3 was. Hij gebruikte Noard 5 als koetshuis, stal en knechtenwoning bij zijn woonhuis, hetgeen met een ingrij

Ingezonden stuk over Workum

Workum

Zijn dit nu de mooiste plekjes van Friesland? Wat oude armzalige planken en wat kloostermopachtige stenen? Het wordt een ander verhaal als u de omgeving er bij betrekt. De stenen vormen 'de Klameare', een nis in de toren van Workum.

Als je in die nis wilde zitten, moest je als klein jongetje eerst zo'n beetje je eigen lengte beklimmen. Maar dan, in de bocht van de Wymerts en met de bescherming van die grote stoere toren in de rug, lag de wereld ter beschouwing en observatie aan jouw voeten, Het leven was nog overzichtelijk. Hier droomde je over verleden en

St. Gertrudiskerk

Tekst niet aanwezig!

L. van Dam & Zn. orgel (1912)

Tekst niet aanwezig!

Jan Harmensz. Kamp-Flentrop Orgelbouw orgel (1697-1980)

Tekst niet aanwezig!

Johannes Pieter Künckel orgel (1784)

Tekst niet aanwezig!

P.J. Adema & Zn. orgel (1885)

Tekst niet aanwezig!

Werenfriduskerk

De rooms-katholieke gelovigen gaven en geven zowel gestalte aan het ’levende lichaam van Christus’ in Workum en aan het kerkgebouw. Op 13 april 1871 werd er van uit aartsbisdom Utrecht toestemming verleend om panden aan te kopen voor de bouw van de kerk. Al 132 jaar siert de neogotische kerk het silhouet van Workum. In 1877 werd de kerk ingewijd. De interieurstukken werden door diversen kunstenaars en bedrijven aange-leverd o.a het edelsmeedwerk, de gebrandschilderde ramen, het grote vleugelaltaar, het priester-koor, de klokken en de rijk versierde preekstoel en niet te vergeten de prachti