Let op!

Let op! Op dit moment wordt onderhoud aan deze website gepleegd. U kunt de site blijven gebruiken maar mogelijk zullen bepaalde pagina's tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Deel:


Kaarten van Franeker


Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende Bruggen tollen etc.

Tekst niet aanwezig!

Jurisdictiën der drie kantons Franeker, Bolsward en Dronrijp en van de steden Harlingen en Workum

Tekst niet aanwezig!

Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000 (kaartblad 15 Oost: Staveren)

Tekst niet aanwezig!

Actuele situatie

Tekst niet aanwezig!

Franekeradeel in de atlas van Eekhoff

Tekst niet aanwezig!

Waterstaatskaart van Franeker (peilraaien buitengracht)

Tekst niet aanwezig!

Plattegrond van Franeker begin twintigste eeuw

Tekst niet aanwezig!

Kaart van Franeker door Braun en Hogenberg

Tekst niet aanwezig!

Kaart van Franeker door Blaeu

Tekst niet aanwezig!

Kaart van Franeker door Blaeu (uitgave Covens en Mortier)

Tekst niet aanwezig!

Den Omtrek Van Franequer, Beneevens Deszelfs Batterijen

Tekst niet aanwezig!

Kaart van Franeker door Schotanus

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Tekst niet aanwezig!