Deel:


Kaarten van Ypecolsga


Ontwerp tracé straatweg Akkrum-Joure-Lemmer

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende Bruggen tollen etc.

Tekst niet aanwezig!

Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000 (kaartblad 15 Oost: Staveren)

Tekst niet aanwezig!

Actuele situatie

Tekst niet aanwezig!

Wymbritseradeel (zuidelijk gedeelte) in de atlas van Eekhoff

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Tekst niet aanwezig!