FrieslandWonderland

Fries Nederlands

Historisch kaartmateriaal

Op deze pagina ziet u historische kaarten waarop deze plaats voorkomt. U ziet kaarten uit de atlas van Schotanus (±1718) en die van Eekhof (±1849). Daarnaast zijn er drie topografische kaarten beschikbaar uit de periodes ±1951, ±1930 en 2011. Van een aantal plaatsen in Friesland zijn ook unieke kaarten aanwezig. Dit geldt in ieder geval voor de Friese steden.

U kunt de kaarten openen in Google Maps™ door op de kaart te klikken of op het Google Maps™ logo. Zodra de kaart is geopend kunt u de kaart meer of minder transparant maken zodat u de oude situatie met de nieuwe kunt vergelijken.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Tresoar en mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Tresoar.

Weststellingwerf in de atlas van Schotanus

Deze kaart maakt onderdeel uit van de zogenaamde Schotanus atlas (1698) gemaakt door Bernardus Schotanus. Zoon van Christianus Schotanus die de basis voor deze atlas legde in zijn Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt (1664).
Klik hier voor meer informatie over deze atlas op WikiPedia.

Open kaart in Google Maps