FrieslandWonderland Fries Nederlands Nieuw: Tip de redactie over interessante sites van en over de Friese dorpen en steden!

20 februari 2016: Historische kaarten

Op 20 februari 2016 hebben we onze historische kaarten module weer geactiveerd. Deze module was bij de lancering van de nieuwe website tijdelijk uitgeschakeld om deze om te kunnen zetten naar de techniek van de nieuwe site.

De module geeft u een uniek inkijkje in het Friesland van eeuwen geleden. De module zal ook door de studenten van Stenden hogeschool worden gebruikt voor het onderzoek naar de buurtschappen in Friesland. (Zie elders in dit nieuwsoverzicht)

U vindt de historische kaarten bij de informatie over dorpen en steden. Onder de naam van de betreffende plaats is een menu geplaatst genaamd "Zie ook: Historisch kaartmateriaal van ...". U ziet vervolgens een reeks met historische kaarten waarop de betreffende plaats voorkomt. Door te klikken op een van deze kaarten wordt deze geopend in Google Maps™.

Dit bijzondere thema is in 2013 tot stand gekomen in samenwerking met Tresoar en mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Tresoar.