Over FrieslandWonderland
FrieslandWonderland Fries Nederlands

Over FrieslandWonderland

Het initiatief voor FrieslandWonderland is in 2007 ontstaan vanuit de constatering dat toeristische en cultuurhistorische informatie op het internet zeer versnipperd en gefragmenteerd is en dat (daardoor) de kwaliteit vaak te wensen over laat. De centrale gedachte achter het initiatief is: verzamel hoogwaardig tekst- en beeldmateriaal, bundel dat in een database en verspreid het materiaal via aan de database gekoppelde websites!

De missie van FrieslandWonderland:

  • Bieden van een online platform met als doel de verborgen schatten op het gebied van de regionale cultuurhistorie zichtbaar en voor een breed publiek toegankelijk te maken.
  • Faciliteren van de individuele ondernemer voor zover het gaat om omgevingsinformatie in zijn website.
  • Verbeteren van de online marketing van plaatsen en regio’s (place branding) door zoveel mogelijk websites te benutten als "uitzendkanaal" voor eenduidige, hoogwaardige informatie over de betreffende plaats en/of regio.

Samenwerking staat centraal

FrieslandWonderland werkt nauw samen met een groot aantal professionele partners: uitgeverijen, overheden, kennis- en archiefinstellingen, erfgoedstichtingen en fotografen. Voor die partners is FrieslandWonderland een interessant platform voor het verder verspreiden van hun tekst- en beeldmateriaal.