FrieslandWonderland Fries Nederlands Nieuw: Tip de redactie over interessante sites van en over de Friese dorpen en steden!

Alles over Terkaple

Terkaple

Klein maar fijn
Terkaple vormt een tweelingdorp met Akmarijp en heeft slechts 200 inwoners! Terkaple ligt vlakbij de Terkaplesterpoelen en het Sneekermeer.

Kapel
Het dorp dankt haar naam aan het ontstaan rond een kapel. Deze kapel hoort bij de kerk van Oldeboorn. Terkaple heeft een camping met eigen passantenhaven.

Kuiertocht de Lege Wâlden
Jaarlijks wordt er in het dorp een kuiertocht van 30 km georganiseerd. De route gaat door de ‘Lege Wâlden’, een mooi waterrijk gebied tussen Terherne en Joure. U komt langs de oevers van het Sneekermeer en de Goïngarijpser Poelen. Bij de start en finish, maar ook onderweg, zullen de wandelaars muzikaal worden aangemoedigd!

Tips
• Terkaple ligt heel centraal tussen Joure, Sneek en Akkrum.
• Wilt u de omgeving van Terkaple verkennen? Huur een kano bij de plaatselijke camping en geniet van de ondergaande zon op de Friese meren.

© VVV/ANWB Langweer-Joure

Historie van Terkaple

Terkaple is een vaartdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan. Het is een van de dorpen in de Lege Wâlden, de lage waterstreek ten zuidoosten van het Sneekermeer met zijn poelen. Het was tot in de 19de eeuw uitsluitend over water te bereiken. Op de grietenijkaart in de atlas van Eekhoff (1849) staat een pad uit de richting Joure naar Terhorne gestippeld aangegeven, met een overzet op de plaats waar nu de Herenzijl ligt, maar dat was alleen voor licht lokaal verkeer te gebruiken.

Op zowel de kaarten van 1718 als die van 1849 blijkt het een kleine agrarische nederzetting met een kerk en de Oenemastins. In 1788 stond in de Tegenwoordige Staat van Friesland: ‘dit Dorp heeft eene Kerk, maar geen’ toren; by de Kerk staan eenige verstrooide huizen, en ten Noordwesten van dezelve stond weleer Oenema Stins, ’t welk in den aanvang deezer eeuw nog in zyne Hovingen en Cingels lag, […] schoon van zyn voorig aanzien ganschelyk beroofd. […] Dit Dorp […] is voorts niet onaangenaam, wegens de zeer naby gelegen vischryke Kappelster Poelen.’

Het kerkje is in 1854 gebouwd ter vervanging van een ouder bedehuis dat van gewelfschilderingen was voorzien. De kerk heeft een driezijdig gesloten koor en een kleine geveltoren die bekroond wordt door een elegant, opengewerkt koepeltje. In de kerk liggen twee belangrijke Oenema/Roorda-zerken in renaissancestijl, een decoratieve door Pieter Dirxsz. (1570) en een portretzerk (1610) door Jacob Lous.

Op de plaats van de Oenemastins staat een boerderij met een wapensteen van de Oenema’s en in de keukenkamer een grote renaissance schouw. In de omgeving van de kerk, met pastorie, staat een reeks boerderijen. Zuidelijker ligt een ophaalbrug over de vrij brede Heremavaart en daarna staat opnieuw een in de 19de eeuw gegroeide streek van burger- en arbeiderswoningen aan deze sloot. De beide zijden van de weg richting Akmarijp zijn vervolgens ook bebouwd geraakt en daar kwam een tweeklassig schooltje tot stand. Terkaple is een dorp met twee kernen.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland