FrieslandWonderland Fries Nederlands Nieuw: Tip de redactie over interessante sites van en over de Friese dorpen en steden!

Project de Schatten van Fryslân

Samen met Doarpswurk, AfÝk en Nordwin College hebben wij het project De Schatten van Fryslân opgezet. Doel daarvan was het blootleggen van de verborgen schatten van Fryslân en het (online) tonen van die schatten aan een breed publiek, door:

  • dorpswebsites te koppelen aan FrieslandWonderland
  • dorpen te stimuleren om nieuw 'nijsgjirrich' materiaal aan te dragen voor het platform
  • als projectpartners gezamenlijk nieuwe content te ontwikkelen voor FrieslandWonderland

Het project ging begin 2011 van start en is in september 2013 formeel afgesloten. Het werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Fryslân en een sponsorbijdrage van WoonFriesland. Tijdens het project haakte ook Tresoar aan via een deelproject met betrekking tot historisch kaartmateriaal, dat mogelijk was dankzij een financiÍle bijdrage van de Vrienden van Tresoar.

Nieuwsbrieven

De laatste, afrondende nieuwsbrief vindt u hier. De belangrijkste boodschap daarin is dat het project dan formeel afgerond mag zijn, maar dat de dorpen in Fryslân blijvend gebruik kunnen maken van en bij kunnen dragen aan het platform FrieslandWonderland. Het enige verschil is dat ze niet langer projectmatig gestimuleerd worden om mee te doen. Het betrekken van de dorpen bij FrieslandWonderland gaat door, maar op een wat lager pitje dan tijdens het project!

Eerdere nieuwsbrieven zijn verschenen in:

Deelnemende dorpen

Hieronder ziet u de dorpen waarvan de website gekoppeld is aan FrieslandWonderland.