Alles oer Nijehaske
NederlandsDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.0000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

Alles oer Nijehaske


Deel:

-

-

Nijehaske

Nijehaske

Nijehaske en Oudehaske (in het Fries Aldehaske), westelijk `onder de rook' van Heerenveen, vormen van oorsprong het centrum van de oude gemeente Haskerland. De kern van het oorspronkelijke Nijehaske is sinds het begin van deze eeuw deel uit gaan maken van het uitdijende Heerenveen.

De vervening die in ieder geval al in de zestiende eeuw gaande was, is voor de ontwikkeling van Oude‑ en Nijehaske van groot belang geweest. Door de invasie van de zogenaamde Gietsersen ‑ inwoners van Giethoorn ‑ in de achttiende eeuw nam het aantal inwoners enorm toe. Deze Gietersen kwamen de veengronden afgraven, op een voor deze streek nieuwe en vooral voordeligere manier.

Een duidelijke herinnering aan de vervening is het Nannewiid, een door vervening ontstaan meer dat pal tegen Oudehaske aan ligt en voor zwemmers, surfers en kanoërs een waar eldorado is.

© VVV/ANWB Langweer-Joure

Histoarje fan Nijehaske

Nijehaske is in streekdoarp fan midsieuske oarsprong. It wie it eastlikste doarp fan it Hasker Fiifgea en sil sa om 1200 hinne oan de ferbiningswei tusken Westermar/Joure en It Hearrenfean yn ûntstien wêze. Op it meast iere betroubere kaartbyld, dat yn de atlas fan Schotanus út 1718, leit in frijwat losse rige fan inkele buorkerijen súdlik fan de dyk mei sa ûngefear yn ‘e midden de tsjerke. Alhiel yn it easten leit in ticht beboude buert oan de Hearesleat en de dêr krusende Overspitting, no mei de namme Haskerfeart. De buert waard ek wol de Bandsterschans neamd, nei de fersterking dy’t hjir yn de 17e ieu lein hat.

By It Hearrenfean fûnen ferfeaningen plak en folgen alderhande ekonomyske aktiviteiten. Sadwaande krige Nijehaske in dûbeld karakter. Yn de Tegenwoordige Staat van Friesland stiet: “een Dorp in ‘t Oostelykste deel der Grieteny, waaronder een gedeelte van ‘t Heerenveen behoort, met de meeste huizen der Bandster Schans. De Kerk deezes Dorps staat aan de Heere Sloot; alwaar thans ook de wooning van den Predikant gevonden wordt, daar die, voor deezen en nog by onzen tyd, in ‘t eenzaame Hasker Dyken, by het Kerkje, gevonden wierd. De meeste landen, ter wederzyden van dit Dorp, zyn mied- en klynlanden, die zich verre in ‘t Noordwesten uitstrekken.” It noardwestlike part fan It Hearrenfean hearde oan de gemeentlike weryndieling fan 1934 ta by Nijehaske, ek it spoarstasjon. De tichtbefolke streek fan de Hearewâl en omjouwing kaam doe by it grutte plak It Hearrenfean. Ek it âlde tsjerkhôf njonken de Alberthoeve oan de Jousterweg waard opslokt. Yn 1984 is de grins tusken It Hearrenfean en Skarsterlân opnij yn westlike rjochting ferskood wêrtroch‘t dizze yn it Nije Hearrenfeanster Kanaal kaam te lizzen.

Fan Nijehaske restearret in buertsje fan inkele tsientallen wenningen tichteby de trijesprong fan de Jousterweg en de Nije Fjildwei en inkele boerepleatsen. Noardlik fan it doarp binne de bedriuweterreinen fan Kanaal-West en Businesspark Friesland-West ûntwikkele wêrtroch’t yn it doarpsgebiet gâns arbeidsplakken kommen binne. Fan in doarp kin amper mear praat wurde.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © Hendrik van Kampen

Webshop

Mogelijk hebben de volgende produkten uit onze webshop ook uw interesse. Deze produkten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Haskerland in de atlas van Eekhoff

Haskerland in de atlas van Eekhoff

Haskerland in de atlas van Schotanus

Haskerland in de atlas van Schotanus