Aanmelden als dorps- of stadscorrespondent
FrieslandWonderland
FriesDuitsEngels

Aanmelden als dorps- of stadscorrespondent


Deel:

-

-

Aanmelden als dorps- of stadscorrespondent

Regelmatig ontvangen wij vragen van onze websitebezoekers. Deze vragen gaan over allerlei onderwerpen die met het verleden en de historie van een dorp of stad te maken hebben. Ontvangen vragen gaan over voormalige inwoners, historische gebeurtenissen of bepaalde gebouwen waarvan het adres of de locatie niet meer kan worden achterhaald.

Wij willen onze websitebezoekers graag een mogelijkheid bieden om vragen te stellen aan de "kenners" van de Friese dorpen en steden. Ieder dorp en iedere stad heeft wel een aantal inwoners die veel van het dorp, de historie en de (voormalige) inwoners afweten. Wij zijn op zoek naar deze lokale "kenners" van het dorp of de stad.

De provinciale erfgoedinstelling Tresoar ondersteunt de opbouw van dit netwerk van harte en wil ook graag gebruik maken van dit "kennisnetwerk" in opbouw. Op dit moment is Tresoar bijvoorbeeld samen met de Koninklijke Bilbliotheek bezig met het in kaart brengen van relevante lokale websites. Zij ziet kans om het netwerk ook hiervoor in te zetten.

Kortom, weet u veel van uw dorp of stad en bent u bereid om zo nu en dan een vraag te beantwoorden van een geinteresseerde, meld u dan nu aan aan dorps- of stadcorrespondent. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Na aanmelding ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen op deze website. Binnengekomen vragen worden volautomatisch via de website aan u voorgelegd. Via een automatische email wordt u geattendeerd op een binnengkomen vraag. U kunt vervolgens proberen om een antwoord te geven op de ontvangen vraag en via de website in contact treden met degene die de vraag heeft gesteld. Vanzelfsprekend is bij de opzet van dit alles rekening gehouden met de privacy wetgeving. Persoongegevens worden alleen met wederzijdse toestemming uitgewisseld en nimmer gepubliceerd via de website.

Wij hopen dat wij na verloop van tijd een provinciebreed netwerk van dorps- en stadscorrespondenten kunnen opbouwen.

Kortom, heeft u tijd en motivatie om vragen over uw dorp of stad te beantwoorden die binnenkomen via onze websites en via Tresoar meld u dan aan via onderstaand formulier.

Uw betrokkenheid wordt erg gewaardeerd.

Pieter de Haan
(Voorzitter van de Stichting Fryslâns Ferline)

Voer uw naam en adresgegevens in om u aan te melden als dorps- of stadscorrespondent.

Gebruikersnaam:
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Email adres:

Let op: Na aanmelding kunt u aangeven voor welk(e) plaats(en) u zich wilt inzetten als dorps- of stadscorrespondent.

Klik ter controle hieronder in het daarvoor bestemde vakje.