Dörfer in Friesland mit der beginn buchstabe G
FrieslandWonderland
NederlandsFriesEngels

Leider können wir im Moment nur Teile dieser Website in deutscher Sprache zur Verfügung stellen. Für diejenigen Teile der Website, die noch nicht übersetzt wurden, empfehlen wir die Verwendung der oben genannten Google Translate-Option.

Dörfer in Friesland mit der beginn buchstabe G


Deel:

-

-

Start-buchstaben:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(Klicken Sie hier fr eine liste von Stdte und Drfer)

Gaast
© Hendrik van Kampen

Gaast

Aan de IJsselmeerkust tussen Workum en Makkum ligt Gaast. Het dorp is van oorsprong een echt vissersdorp. De walvisvaart was hier lange tijd erg populair. Gaast telt ruim tweehonderd inwoners en genie...

lees meer

Gaastmeer
© FrieslandWonderland

Gaastmeer

Het ruim 875 jaar oude Gaastmeer is een watersportplaats. Het dorp staat rechtstreeks in verbinding met een aantal Friese meren, zoals de Fluessen, het Heegermeer en het Grote Gaastmeer. Het dorp heef...

lees meer

Garyp
© FrieslandWonderland

Garyp

Garyp is een langgerekt streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een zandrug tussen veengebieden in het noorden en heidevelden in het zuiden. Geleidelijk zijn de buurten Greate Buorren en Lyts...

lees meer

Gauw
© FrieslandWonderland

Gauw

'In de weiden maar tussen de steden, is het goed wonen in ons kleine dorp'. Een mooiere omschrijving van het dorp Gauw is er niet. Gauw ligt ongeveer 5 km ten noordoosten van Sneek en heeft ...

lees meer

Gerkesklooster
© FrieslandWonderland

Gerkesklooster

Gerkesklooster is oorspronkelijk een komdorp dat ooit de naam Wigerathorp droeg en de huidige naam heeft geërfd van het premonstratenzer klooster. Dit werd gesticht omstreeks 1240 door een zekere Ger...

lees meer

Gersloot
© Hendrik van Kampen

Gersloot

Gersloot is een streekdorp dat deel uitmaakt van de dorpenreeks Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot, die De Streek van het oude Aengwirden vormen. Ze zijn met het noordoostelijke gedeelte van ...

lees meer

Ginnum
© Hendrik van Kampen

Ginnum

Ginnum is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. Het is een van de zogenoemde Vlieterpen. Ginnum was een radiale terp, waarvan de sporen ondanks de sterke afgrav...

lees meer

Goënga
© FrieslandWonderland

Goënga

Goënga is een deel van de ‘Snitser Fiifgea’. Dit zijn vijf dorpen - Gauw, Sijbrandaburen, Terzool en Offingawier – die samen de Lege Geaen vormen. Het dorp heeft ongeveer 250 inwoners en ligt a...

lees meer

Goëngahuizen
© Hendrik van Kampen

Goëngahuizen

Goëngahuizen is een tamelijk geïsoleerde boerenstreek van uitsluitend verspreid liggende boerenbedrijven, helemaal in de westelijke punt van Smallingerland. De streek staat al op de grietenijkaart u...

lees meer

Goingarijp
© FrieslandWonderland

Goingarijp

Het dorpje Goïngarijp is vroeger gesticht vanuit een dorp aan de andere kant van het Sneekermeer, namelijk Goënga. De uitgang 'ryp' betekent “rand”. Goïngarijp is van oudsher maar een...

lees meer

Gorredijk
© FrieslandWonderland

Gorredijk

Gorredijk was vroeger aan de zuidoostkant omsloten door een hoogveengebied. Door de afgraving daarvan is hoogteverschil ontstaan. Een andere zichtbare herinnering aan de tijd van de turfwinning is de ...

lees meer

Goutum
© FrieslandWonderland

Goutum

Goutum is een terpdorp met een oude kern, dat sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is uitgegroeid tot een flink forensendorp. De uitbreidingswijk Goutum-noord grenst aan het brede Van Harinxmakanaal d...

lees meer

Greonterp
© Jan Dijkstra

Greonterp

Het kleine plaatsje Greonterp met zo’n tachtig inwoners ligt net onder Blauwhuis. Het dorp werd bekend toen schrijver Gerard Reve er in 1964 ging wonen. Het rustige Greonterp was de ideale plek om t...

lees meer

Grou
© FrieslandWonderland

Grou

Wer sich dem Wassersportdorf Grou vom Pikmeer her nähert, dem fällt sofort der Sattelturm der Sint Piterkirche auf. Die Straßen rund um die Kirche, die auf einer Warf gebaut sind, versetzen die Bes...

lees meer

Gytsjerk
© Peter Karstkarel

Gytsjerk

Gytsjerk is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op de zandrug waar ook de andere dorpen van de Trynwâlden – Oentsjerk en Aldtsjerk en waar Mûnein en Roodkerk wel eens bij worden gere...

lees meer