Doarpen yn Fryslân begjinnend mei de letter H
NederlandsDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

Doarpen yn Fryslân begjinnend mei de letter H


Deel:

-

-

Begjinletters:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(Klik hjir foar de tradisjonele list mei doarpen en stden)

Hallum
© FrieslandWonderland

Hallum

Hallum is een radiaal terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderrug is ontstaan. In de 11de eeuw is de zeedijk die ten noorden van de Ferwerderadeelster dorpen werd op...

lees meer

Hantum
© FrieslandWonderland

Hantum

Hantum is een karakteristiek terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan op een kwelderwal en geleidelijk tot flinke hoogte is opgeworpen. Het komt in het midden van de 10...

lees meer

Hantumeruitburen
© FrieslandWonderland

Hantumeruitburen

Hantumeruitburen is administratief een dorp, maar er heeft zich volstrekt geen komvorming voorgedaan. Er is nooit een kerk geweest en de kinderen waren voor het onderwijs ook aangewezen op omliggende ...

lees meer

Hantumhuizen
© FrieslandWonderland

Hantumhuizen

Hantumhuizen bestaat uit een dorpskom, de buurtschap Hantumerhoeke en verspreid liggende solitaire woningen en (woon)boerderijen. In totaal heeft Hantumhuizen ca. 225 inwoners.

In de kom bevindt zi...

lees meer

Harich
© Marica van der Meer

Harich

Harichster folksliet op de wize fan 'Daisy Bell' fan Harry Dacre.

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en hei...

lees meer

Harkema
© Hendrik van Kampen

Harkema

Harkema is een jong en in de jongste tijd sterk gegroeid streekdorp met een verleden als heidedorp. Harkema kent allerlei varianten aan namen: vroeger was het Harkema Opeinde, maar om verwarring te vo...

lees meer

Harlingen
© FrieslandWonderland

Harlingen

Neffens in protte minsken is Harns it moaist fan de Fryske Alvestêden. Oer smaak falt fansels net te twisten, mar Harns hat yn elk gefal wat dat de oare tsien net ha: de unike sfear fan in echte have...

lees meer

Hartwerd
© FrieslandWonderland

Hartwerd

It hûndertfjirtich ynwenners tellende Hartwert hat in rûzige skiednis. In histoarje wêryn't de bloei en ferneatiging fan twa kleasters in wichtige rol spylje. It ienris sa religieuze plak moat...

lees meer

Haskerdijken
© FrieslandWonderland

Haskerdijken

Haskerdijken (Haskerdiken) en Nieuwebrug (Nijbrêge) zijn zogenaamde tweelingdorpen: ze liggen tegen elkaar aan. De dorpen liggen iets ten noorden van Heerenveen aan de Heeresloot. In 1231 werd in Has...

lees meer

Haskerhorne
© FrieslandWonderland

Haskerhorne

Haskerhorne ligt even ten zuidoosten van Joure, in de hoek van de A6 en de A7. Dit dorp heeft zijn naam te danken aan het feit dat het in de hoek (horne) van Haskerland lag. Eeuwen terug was dit één...

lees meer

Haulerwijk
© Hendrik van Kampen

Haulerwijk

Haulerwijk is een karakteristiek en naar verhouding oud veenkoloniedorp, een streekdorp langs de Compagnonsvaart, de Haulerwijkstervaart en Kromme Elleboogvaart. De vaart werd in 1756 door de Drachtst...

lees meer

Heeg
© FrieslandWonderland

Heeg

Heech telt in bytsje mear as twatûzen ynwenners. Ta Heech wurdt ek it buordoarp Osingahuzen rekkene. Heech is tanksij it feit dat it sa geunstich leit oan de Hegemermar in libben doarp. Elk jier farr...

lees meer

Heerenveen
© FrieslandWonderland

Heerenveen

Heerenveen is een plaats die ontstaan is uit een streekdorp van verveners. Heerenveen, zo staat in de Tegenwoordige Staat van Friesland (1788) ‘is haare opkomst alleen verschuldigd aan de turfgraave...

lees meer

Hegebeintum
© Hendrik van Kampen

Hegebeintum

Al voor de jaartelling wierpen de Friezen heuvels op om de voeten droog te houden. De terp van Hogebeintum is de hoogste van Nederland (8,8 meter). In deze terp zijn allerlei bijzondere voorwerpen gev...

lees meer

Heidenskip It
© Hendrik van Kampen

Heidenskip It

De gelearden binne it der net oer iens: Is It Heidenskip no in doarp of in buorskip fan Warkum? Of in polder mei hjir en dêr in wente en Brânburren as wenkearn? hoe`t de beneaming ek is, It Heidensk...

lees meer

Hemelum
© Hendrik van Kampen

Hemelum

Himmelum is in lyts en dynamysk doarp. It leit prachtich yn it gloaiende lânskip fan Gaasterlân. Yn it noarden grinzet it oan de Moarre, ien fan de âldste marren fan Fryslân. Oan de súdkant sjoch...

lees meer

Hempens
© FrieslandWonderland

Hempens

In het midden van de 19de eeuw meldde het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa dat tot het dorp Hempens voorheen ook Zuiderburen behoorde, maar dat de vijf huizen allemaal waren gesloopt. Nu is ...

lees meer

Hemrik
© FrieslandWonderland

Hemrik

Het kleine, sfeervolle dorpje Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. In en rond het dorp staan verschillende historische gebouwen, zoals de boerderij Himrikerpaed 1 en 4, de prachtige w...

lees meer

Herbaijum
© Hendrik van Kampen

Herbaijum

Herbaijum is een klein terpdorp ten westen van de Slachte. De kern met kerk ligt ten noorden van de voormalige rijksweg Leeuwarden- Harlingen die vroeger erg veel verkeersoverlast bracht.

Hier ston...

lees meer

Hiaure
© FrieslandWonderland

Hiaure

Hiaure is een klein terpdorp waarvan de ontstaansgeschiedenis nog onduidelijk is. De terp kan al dateren van voor het begin van de jaartelling omdat het op oude kaarten een radiale terp lijkt die verg...

lees meer

Hichtum
© Hendrik van Kampen

Hichtum

In kuier troch it doarpke Hichtum, krekt boppe Boalsert, nimt besikers mei nei de tiid dat it doarp bewenne waard troch rike Fryske grytmannen. Hichtum hat in hiele list fan skatrike famyljes dy`t op ...

lees meer

Hidaard
© FrieslandWonderland

Hidaard

Hidaard is een klein terpdorp in de oostelijke punt van het eiland van Easterein en even ten noordoosten van de scherpe bocht die de Slachtedyk maakt bij de Kliuw. Het dorp kan uitsluitend over de Sla...

lees meer

Hieslum
© Hendrik van Kampen

Hieslum

Hieslum is in lytse kearn tusken Warkum en Boalsert. It terpdoarpke hat sa`n tachtich ynwenners. It hat tegearre mei it tichteby lizzende Parregea in doarpsferiening dy`t goed tachtich jier bestiet. D...

lees meer

Hijum
© FrieslandWonderland

Hijum

Hijum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal nabij de monding van de Boarn. Vanaf de 11de eeuw is de terp in de vroegste bedijking – de huidige Lege Hearewei en ...

lees meer

Hilaard
© Hendrik van Kampen

Hilaard

Hilaard is een terpdorp waar de bebouwing aanvankelijk vrij verspreid over de terp en de onmiddellijke omgeving gestrooid leek. Vanaf het midden van de 19de eeuw is het dorp verdicht en vormden zich w...

lees meer

Hinnaard
© Hendrik van Kampen

Hinnaard

Hinnaard is een klein, compact terpdorp. Het ligt slechts 500 meter ten zuiden van de Bolswardertrekvaart, maar het waterbuurtje Spyk hoort bij het westelijker gelegen dorp Iens. Daartussenin stond Sa...

lees meer

Hitzum
© Hendrik van Kampen

Hitzum

Hitzum is een terpdorp ten zuiden van Franeker en het bestaat buiten de bebouwing langs de doorgaande weg langs de kerkterp uit twee dwars daarop staande vrij compacte streken huizen. Met aan de Arume...

lees meer

Hollum
© FrieslandWonderland

Hollum

Hollum is een esdorp met buurten dat uit twee delen is ontstaan. In het zuidelijke, jonge, gedeelte is de losse bebouwing vrij regelmatig geplaatst langs twee noord-zuid verlopende lanen, de Ooster- e...

lees meer

Holwerd
© FrieslandWonderland

Holwerd

Vertrekpunt naar Ameland. Pal aan de Waddenzee. Wandel over de lange pier. Meeuwen krijsen boven uw hoofd. Vanaf Holwerd kunt u goed aan een wadloop tocht beginnen. Een waar avontuur op de zeebodem!

lees meer

Hommerts
© FrieslandWonderland

Hommerts

De Hommerts en buordoarp Jutryp foarmje in twalingdoarp. Tegearre hawwe se in lytse tûzen ynwenners. De Hommerts-Jutryp lizze as in lint by de provinsjale wei lâns tusken Snits en De Lemmer.

Ski...

lees meer

Hoorn
© Hendrik van Kampen

Hoorn

Hoorn is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een oude strandwal. Op dezelfde wal ontwikkelde zich de agrarische streek Lies. De Dorpsstraat raakte aanvankelijk vooral aan de zijde van...

lees meer

Hoornsterzwaag
© FrieslandWonderland

Hoornsterzwaag

Hoornsterzwaag staat samen met buurdorp Jubbega ook wel bekend als de Kompenije. De dorpen liggen in het prachtige gebied ten oosten van de Heerenveen en kennen diverse recreatieve voorzieningen. Er i...

lees meer

Houtigehage
© FrieslandWonderland

Houtigehage

Houtigehage is een heidedorp dat pas aan het einde van de 19de eeuw gestalte kreeg. De oorsprong is ouder. Tot in de eerste helft van de 18de eeuw lagen in deze streek hoge venen. Op de grietenijkaart...

lees meer

Húns
© FrieslandWonderland

Húns

Húns is een klein terpdorp met een aantrekkelijk ontwikkelde structuur. Het ligt ten noorden van de Bolswardertrekvaart waarmee het met een dorpsvaartje was verbonden. Over land lag Húns tot in de t...

lees meer

Hurdegaryp
© FrieslandWonderland

Hurdegaryp

Hurdegaryp is een langgerekt streekdorp, in de Middeleeuwen ontstaan op een zandrug. De dorpskern met een 13de-eeuwse kerk lag aanvankelijk zuidelijker dan waar nu het centrum is te vinden. Nog zuidel...

lees meer