Deel:


Brug/waterkering

Munnekezijl, De Schans: brug annex noodwaterkering

De aanleg van de dijk tussen Zoutkamp en Nittershoek in de jaren 1874-1877 veroorzaakte problemen voor de afwatering van het achterland. In 1881 besloten Provinciale Staten tot de verbetering en aanleg van afstroomkanalen door een afsnijding in de Lauwers. In het 36 meter brede kanaal werd een spuisluis gebouwd met een brugdek en een ruim 4,5 meter hoge keermuur, opdat het geheel tevens dienst kon doen als noodwaterkering.

De noodwaterkering, ontworpen door de Provinciale Waterstaatsdienst en uitgevoerd door de fa. L. Kalis Kz. uit Sliedrecht, werd in 1882 voltooid. De sluis is aan de landzijde verlevendigd door een gemetselde balustrade en pijlers waarop elf uitstroombogen rusten. Het dubbele aantal kleinere uitstroombogen en de onversierde muur vormen vanaf de zeeziide een massief front, dat het silhouet van het dijklichaam niet onderbreekt.

Locatie

De Schans - Munnekezijl


© Tekst: - © Foto voorblad: Erica Schaafsma; St. Industrieel Erfgoed Noord Nederland; Provincie Fryslân;

Brug/waterkering
©: Erica Schaafsma; St. Industrieel Erfgoed Noord Nederland; Provincie Fryslân;