Bezienswaardigheden in Goingarijp


Bouwstijl: Zaalkerkje
Datering: 1770
Restauratie: klokkenstoel in 1980, kerk in 2001

Ligging
De naam Goingarijp is afgeleid van Goai (een persoonsnaam), gea (dorp) en ryp (strook). Goingarijp ligt aan het eind van ontginningsstroken, die hun oorsprong hebben in het dorp Goënga. De kerk staat in het midden van het dorp.

Exterieur
Boven de zuidelijke ingang is een steen met het wapen van Vegelin van Claerbergen met het jaartal 1770. De klokkenstoel wordt al in 1543 genoemd. Er zijn meer klokkenstoelen te vinden in het Friese waterland en het oosten van de provincie. Ze zijn veelal gebouwd uit armoede: er was geen geld om een toren te bouwen, maar de klok moest toch geluid worden om tot gebed op te roepen en geboortes en sterfgevallen te melden. De Goïngarijpster klok uit 1527 van Geert van Wou uit Kampen is de zwaarste klok die in Fryslân in een klokkenstoel hangt, hij weegt maar liefst 1135 kilo en zijn naam is – volgens het opschrift op de klok Salvator. Van Wou goot onder meer de zeven luidklokken voor de Dom van Utrecht.

Interieur
De gebrandschilderde ramen in de kerk zijn van Ype Staak uit Sneek. Hij vervaardigde in 1770 de zes ramen, waaronder een met de wapens van de laatste stadhouder, prins Willem V, de wapens van de grietman van Doniawerstal Johan Vegelin van Claerbergen en de Friese bestuurscolleges.

Huidig gebruik
Het kerkje wordt veel bezocht door (watersport)toeristen. De Plaatselijke Commissie verhuurt het gebouw nog heel regelmatig aan de protestantse streekgemeente in de omgeving, en voor rouw- en trouwdiensten.


Archivering van erfgoedinformatie met het ErfgoedCMS™

Bent u geïnteresseerd in erfgoedinformatie en hoe u dit op een professionele en duurzame manier kunt ontsluiten op het internet, dan is het volgende voor u van belang.

Sinds kort is er namelijk het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa. Met dit op maat gemaakte ErfgoedCMS™ kan ieder dorp of iedere stad haar erfgoedinformatie registreren, rubriceren en ontsluiten. Daarnaast kan het ErfgoedCMS™ worden ingezet als webshop voor lokale producten en kan het de basis vormen voor dorps- of stadswandelingen compleet met QR-code bordjes.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de pagina over het ErfgoedCMS™ op de ErfgoedCMS-website via onderstaande knop.