Deel:


Hervormde Kerk

De Dorpskerk te Huizum is eind 12e of 13e eeuw gebouwd. In het 17e eeuwse kerkinterieur is het meest in het oogspringend de achtkantige preekstoel - van voor de Reformatie - met doophek. Deze kansel is de oudste in Friesland. De drie herenbanken voorzien van prachtig en uniek houtsnijwerk dateren uit de 16e en 17e eeuw. De gewone kerkbanken hebben renaissance zijstukken uit de 2e helft van de 16e eeuw. Het houten tongewelf is versierd met rozetten die de lijdensgeschiedenis van Christus uitbeelden. Het orgel, van voor de Reformatie, wordt door een aanzienlijke uitbreiding in 1849 als een Van Dam-orgel gezien.

Locatie

Op ‘e Terp 24 - 9057RG, Jelsum


© Tekst: - © Foto voorblad: Jan Dijkstra

Hervormde Kerk
©: Jan Dijkstra