Deel:


Bezienswaardigheden in Kortehemmen


Protestantse kerk

De kerk is schilderachtig gelegen op een verhoogd kerkhof aan de rand van een bosachtig gebied. De omstreeks 1300 van grote, gemêleerd rode kloostermoppen gebouwde kerk is torenloos. Voor de in 1750 door Johan Borchardt gegoten luidklok staat ten zuid-westen van de kerk een houten klokkenstoel met schilddak. De noordelijke en zuidelijke gevels zijn in zeven traveeën verdeeld door grote, vrij diepe en tot de grond toe doorlopende spitsbogige nissen tussen penanten.

In deze nissen staan aan elke zijde drie, later aangebrachte rondboogvensters. De oorspronkelijke vorm van de vensters is te

Koprompboerderij

Kortehemmen, Boerestreek 8: kop-rompboerderij

Voorhuis en schuur zijn bij deze eenvoudige boerderij beide in gele baksteen opgetrokken. In het voorhuis bevindt zich een provisiekelder. De met riet gedekte schuur is van redelijke afmetingen en bood ruimte voor opslag en onderdak aan enkele stuks vee. De boerderij is rond 1850 gebouwd.

Protestantse kerk

Het historische kerkje ligt in een idyllische omgeving en is gesticht in de tweede helft van de 13e eeuw. De fundamenten zijn gebouwd op keistenen. De zijgevel vertoont een fraai patroon van spaarvelden. Afwisselend zijn daarin gotische ramen aangebracht. Het exterieur vertoont naast oorspronkelijke elementen ook diverse sporen van latere aanpassingen en restauraties. In 2002 is het kerkje intern grondig gerestaureerd. Het koorhek en de kansel dateren uit de hervormingstijd. De kansel is bijzonder mooi gebeeldhouwd in een overgangsstijl met renaissance en barokkenmerken. Het orgel is na een gr