Bezienswaardigheden in Leeuwarden
FriesDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

Webshop


Deel:

-

-

©

Anthonygasthuis

Leeuwarden, Perkswaltje: Nieuw Sint-Anthony Gasthuis

Met gasthuizen worden in Fryslân altijd hofjes bedoeld, met name voor het collectief wonen van ouden van dagen. De geschiedenis...

lees meer

©

Bankgebouw

Leeuwarden, Zaailand 110: bankgebouw

Het blokvormig gebouw met een toegevoegde dienstwoning is ontworpen door A. Baart sr., met medewerking van J.E. Wiersma. Het dateert uit 1936. De twee bo...

lees meer

©

Blokhuispoort

Leeuwarden, Blokhuisplein 41: gevangenis

Op een eilandje aan de zuidoostzijde van de binnenstad werd in de periode 1870-1878 de Bijzondere Strafgevangenis gebouwd, naar ontwerp en onder toez...

lees meer

©

C&A

Leeuwarden, Nieuwstad 98: winkelpand

Enkele Westfaalse marskramers in textiel en fournituren, de zogenaamde 'lapkepoepen', vestigden zich permanent in Friesland. Clemens en ...

lees meer

©

Centraal apotheek

Leeuwarden, Voorstreek 58: Centraal Apotheek

Het opvallend rijzige gebouw in gele verblendsteen is een stijlzuiver voorbeeld van de Art Nouveau in Leeuwarden. Het ontwerp uit 1905 is ...

lees meer

©

Eysingahuis

Eysingahuis

Van oorsprong is het Eysingahuis een voorname adellijke woning, gesitueerd schuin tegenover het Landschapshuis waar de Staten van Friesland vergaderden. Door deze situering is h...

lees meer

©

Gebied met bijzondere waarde

Leeuwarden, Hollanderwijk

De Hollanderwijk, ten zuiden van binnenstad en spoor gelegen, is een woonwijk voor arbeiders en heeft een levendige, tuinwijkachtige opzet. De 177 woningen w...

lees meer

©

Graanpakhuis

Graanpakhuis

Aan de Baljestraat staat het graanpakhuis 'Landbouwhuis' uit ca. 1900. Het bakstenen drielaags gebouw heft een ronding op de hoek van de baljestraat met de Willemskade...

lees meer

©

Grote of Jacobijnerkerk (protestants)

De Jacobijnerkerk is eind 13de eeuw gebouwd als kloosterkerk bij het in het midden van die eeuw gestichte dominicanenklooster. Oorspronkelijk bestond de kerk uit een schip en een smalle, naar het kloo...

lees meer

©

Grote synagoge

Leeuwarden, Sacramentsstraat 19: Grote Synagoge

In de Leeuwarder binnenstad, waar vele joden woonden zoals nog aan de Hebreeuwse teksten op sommige huizen te zien is, stond ook de synagoge o...

lees meer

©

Kiosken

Leeuwarden, Koningsstraat/Voorstreek: kiosken

De ondiepe aanbouwen aan de zijgevel van Voorstreek 32 vormden oorspronkelijk drie kiosken, ontworpen door Z.S. Feddema in 1897. De grote...

lees meer

©

Manege

Leeuwarden, Arendstuin 35: manege

Ten behoeve van de in Leeuwarden gelegerde eskadrons cavallerie werd door de gemeente in 1856 een manege gebouwd naar ontwerp van de stadsarchitect Thomas A...

lees meer

©

Oldehove

De onvoltooide, scheve, kromme en kloeke toren is het glorieuze en dramatische resultaat van een ambitieus bouwprogramma en daarmee het symbool van de stad Leeuwarden geworden. De hoofdkerk van Leeuwa...

lees meer

©

Oosterbrug

Leeuwarden, Oosterkade/Oostergrachtswal: Oosterbrug

De brug over de stadsgracht werd in 1924-1925 gebouwd en was daarmee de eerste electrische basculebrug in de stad. De landhoofden en het b...

lees meer

©

Pakhuis nieuweburen

Leeuwarden, Nieuweburen 137: pakhuis

Het volledig betonnen pakhuis aan Nieuweburen, in de volksmond 'de wolkenkrabber' genoemd, werd in 1910-1911 gebouwd naar ontwerp van architect...

lees meer

©

Paleis van justitie

Leeuwarden, Wilhelminaplein 1: Paleis van Justitie

De provincie was verantwoordelijk voor de huisvesting van het gerechtshof en medeverantwoordelijk voor de huisvesting van de arrondi...

lees meer

©

Princessehof

Princessehof

Het Princessehof dankt zijn naam aan prinses Maria Louise van Hessen Kassel, weduwe van de vroeg gestorven stadhouder Johan Willem Friso. Zij betrok dit gebouw in 1731, nadat z...

lees meer

©

Prins frederikkazerne

Leeuwarden, Amelandsdwinger 201-595: Prins Frederikkazerne

Nadat de vorige kazerne uit 1829 in de nacht van 14 op 15 juni 1860 bijna geheel was afgebrand, werd op de oude grondslag en...

lees meer

©

School Transvaalstraat

Leeuwarden, Transvaalstraat 75: Protestants Christelijke School

In 1930 werd de protestants-christelijke Maria Louiseschool voor het basisonderwijs gebouwd in de stijl van de Amsterdamse Sch...

lees meer

©

Stadhouderlijk Hof

Stadhouderlijk Hof

Het Stadhouderlijk Hof heeft zijn huidige gepleisterde uiterlijk in 1880 door architect H.R. Stoett ontvangen. Bij die verbouwing tot woning van de commissaris des koning...

lees meer

©

Waalse kerk (protestants)

De voormalige kloosterkapel van de domini-canessen of Witte Nonnen is gewijd aan Sint-Catharina. Het bescheiden gebouw stond niet vrij maar in de gesloten bebouwing van het klooster. Het klooster werd...

lees meer

©

Water- en vuurhuisje

Leeuwarden, bij Kleine Kerkstraat 25/Regenboogsteeg: water- en vuurhuisje

Per schip aangevoerd dobbe-, meer- of rivierwater, zogenaamd haalwater, werd in de stad uitgevent. In het wat...

lees meer

©

Woonhuis Leeuwarden

Grote Hoogstraat 14: woonhuis 'De Fette Os'
In de zestiende eeuw vestigden zich voornamelijk middenstanders in deze straat, waaronder veel vleeshouwers die hun waar verhandelden ...

lees meer

©

Woonhuis met winkel Leeuwarden

Sint Jacobstraat 13: woonhuis met winkel
Dit monumentale huis aan een van de voornaamste straten van Leeuwarden werd in 1638 gebouwd voor de boekdrukker Dirck Albertsz uit Deventer. In het...

lees meer

©

Woonhuizen Leeuwarden

Auckemastraatje 4 en 6: woonhuizen
Het Auckemastraatje bevindt zich ten zuiden van het stadhuis van Leeuwarden, dat in 1713 werd gebouwd. Daarvóór stond op deze plek het oude stadhuis ...

lees meer