Deel:


Bezienswaardigheden in Oentsjerk


Mariakerk (protestants)

De kerk is omstreeks 1230 van rode kloostermoppen gebouwd. De laat-romaanse karakteristiek kan aan de noordzijde worden afgelezen. Daar zitten sporen van dichtgemetselde middelgrote rondboogvensters en, heel onduidelijk, ook herinneringen aan de rondbogige ingang. De aan de westzijde vreemde inbreuk van een rechthoekig venstertje en het hoog zittende radvenster zijn van jongere datum. Bovendien is aan de oostzijde een grote rondboog te zien die wijst op een vroegere aanbouw. De profielen van deze aanbouw zijn binnen duidelijk zichtbaar. Ook in de zuidelijke muur zit op dezelfde plaats zo’n r

Grikelân en Turkije

Het zijn kleinschalige gebieden die passen in de sfeer van de landgoederen in de Trynwâlden: Grikelân en Turkije, van oorsprong eikenhakhoutbosjes met veel paden. Samen zijn de bosjes 17 hectare groot.
Het gebied Grikelân en Turkije is te vinden aan de Wearbuorren tussen Aldtsjerk en Oentsjerk. Er loopt een heel stelsel van paden doorheen. Wandelaars kunnen er ongestoord van genieten. Honden mogen mee, zolang ze aangelijnd zijn. Ook zijn er ruiterroutes uitgezet en zijn er menpaden voor aangespannen wagens. Het Kaetsjemuoi’s bosk achter Stania State bij Oentsjerk is alleen voor wand

Bûtenfjild

Luister naar de heikikker en ruik de gagel! Het 319 hectare grote Bûtenfjild heeft veel te bieden. Natte, schrale graslanden, verlandde petgaten, broekbossen, open waterplassen, uitgestrekte riet- en ruigtevelden en een stroomdal van een oud riviertje. Al deze verschillende landschapstypen leveren veel bijzondere dier- en plantensoorten op.

Er liggen in het Bûtenfjild drie wandelroutes die het gehele jaar zijn opengesteld. De rondgaande wandelroute op de Sippen-Finnen is alleen met de boot bereikbaar en buiten het broedseizoen (15 juli en 15 maart) vrij toegankelijk.

Me

Stania State

Staniastate

In het dorp Oentsjerk stonden ooit vier staten. Nu is alleen Staniastate nog over aan de weg naar Oudkerk. Achter het toegangshek doemt het 19de eeuwse landhuis, omgeven door een fraaie tuin in landschapsstijl, op. De in neo-classicistische stijl gebouwde state wordt geflankeerd door twee bijgebouwen. De tuin is door de tuinarchitect L.P. Roodbaard ontworpen en bevat enkele vijverpartijen en bijzondere tuinsieraden zoals een eendengrot. De geschiedenis van de state gaat terug tot de 16de eeuw.
De eerste bekende eigenaar was Jeppe van Stania. In de 18de eeuw betrok gr

P. van Oeckelen orgel (1871)

Tekst niet aanwezig!

D.A. Flentrop orgel (1953)

Tekst niet aanwezig!