Deel:


Bezienswaardigheden in Sneek


Martinikerk (protestants)

De aan Sint-Martinus gewijde kerk heeft een opmerkelijke bouwgeschiedenis. Het is in de 11de eeuw begonnen met een tufstenen kerk, waarvan het westwerk bij vergroting omstreeks 1300 verrijkt werd door twee flinke flanktorens. Vlak voor een aanzienlijke uitbreiding is in 1489 ten zuiden van de kerk een losstaande houten klokkentoren gebouwd. Hij is qua structuur laat-middeleeuws, maar heeft zijn huidige vorm in de 18de eeuw gekregen. Tijdens de laatste restauratie (1971) zijn ter bekroning twee nieuwe windvanen geplaatst: Sint-Martinus te paard en een kofschip. Er hangen klokken in van Butendii

Waterpoort

Waterpoort
De wereldberoemde Waterpoort staat letterlijk en figuurlijk symbool voor Sneek. Het gebouw spreekt zeer tot de verbeelding: niet alleen in Nederlandse attractieparken (bijv. Madurodam) staan schaalmodellen; ook in Legoland (Denemarken) en in China en Japan zijn al dan niet verkleinde replica's gebouwd.

In de 15e eeuw werd rondom de stad een aarden wal aangelegd die later bekleed werd met baksteen. Op de Hoogendsterpijp, waar vanuit het zuidwesten De Geeuw de stad binnenkwam, werd in 1613 de Waterpoort gebouwd. Het huidige gebouw in renaissancestijl is het result

Kandelaber stationsplein

Sneek, bij Dr. Boumaweg 16: kandelaber

De monumentale gietijzeren gaslicht-kandelaber op het stationsplein werd volgens het opschrift vervaardigd bij de 'Pletterij' te `s Gravenhage in 1896. De lantaarnopbouw is vernieuwd in historische trant.

Tussen de griffioenen op de hoeken van de voet is aan alle drie zijden het gemeentewapen van Sneek aangebracht. De lantaarn stond aanvankelijk in een bloemperk, dat door de huidige bestrating enigszins wordt nagebootst.

Pakhuis met woning

Sneek, Geeuwkade 11: pakhuis en kantoor-woonhuis

Sneek ligt temidden van een net van waterwegen in de agrarische zuidwesthoek van Fryslân. Door de gunstige ligging lag het voor de hand dat handel en transport er tot bloei kwamen. Net buiten de stadsgrachten richtte de 'Nederlandse Maatschappij van Kaas- en Boterfabrieken' in 1900 een pakhuis op met naastgelegen kantoor en woonhuis. Het pakhuis is in de lateien boven de deuren gedateerd. Het ontwerp was van de Sneker architect J.Ph. Hogendijk.

De bouwblokken volgen de curve van de weg langs de kade. Zowel in het woonhuis

Rehoboth

Sneek, Oud Kerkhof 11: Rehoboth, school voor christelijk onderwijs

De voorgevel van Rehoboth wordt uitbundig versierd door de gemetselde decoratie van togen en bovenlichten en het middenrisaliet met een indrukwekkend portaal in de stijl van de Art Nouveau. Ontwerper van de in 1912 gebouwde school was de Sneker architect F. de Jong.

Treinstation

Sneek, Dr. Boumaweg 16-18: spoorwegstation

De spoorlijn Leeuwarden-Sneek uit 1883, in 1885 doorgetrokken tot Stavoren met een aansluitende veerbootverbinding over de Zuiderzee, werd geëxploiteerd door de 'Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij' (HIJSM). Het stations- gebouw der 3de Klasse is gebouwd in een eenvoudige, eclectische bouwtrant met neo-classicistische en neo-renaissancistische elementen.

Het symmetrisch ingedeelde bouwvolume is opgetrokken in baksteen, die is verlevendigd met speklagen van gepleisterde banden. Bij het station ligt nog een loods voor goedere

Tribune en kantine

Sneek, Leeuwarderweg 52: renbaan met tribune

Dit complex aan de Leeuwarderweg bestond oorspronkelijk uit een ingangspoort, een renbaan en een tribune. Het is in 1927 ontworpen door architect J. de Kok. De nog oorsponkelijke onderdelen vormen een uniek geheel. De bouw van het complex getuigt van de ideeën die in die tijd opkwamen over het belang van sport en lichaamsbeweging om het ideaal van 'een gezonde geest in een gezond lichaam' te realiseren. De renbaan is nu een voetbalveld.

Watertoren

Sneek, Lemmerweg 45: watertoren

Vanaf 1909 exploiteerde de stad Sneek een eigen waterleidingbedrijf. Het grondwater werd bij Hommerts opgepompt, gefilterd en van daar naar de watertoren van Sneek gestuwd. Hier verrees in 1908 de tweede watertoren van Friesland naar ontwerp van G. Halbertsma, directeur van het waterleidingbedrijf te Almelo.

De 44 meter hoge Sneeker toren heeft een Intze-reservoir met een inhoud van 300 m3. ln 1962 werd het reservoir van een nieuwe ommanteling voorzien, waarbij de gebogen draagconstructie en de detaillering van het 'waterhoofd' verloren gi

Ingezonden stuk over Sneekermeer

Sneekermeer

Wanneer wij een wandeling maken rond de recreatieplas 'de Potten' bij het Sneekermeer en over een bruggetje gaan, dan komen we bij een prachtige uitkijktoren. Als we na de klim boven komen, genieten we van het schitterende uitzicht over het Pottengebied en het Sneekermeer.

Op de foto is de mooie kleurschakering te zien van de steiger met het water, Het oog trekt naar dat rode figuurtje op die steiger. Het is ons kleinkind Renee, die schijnbaar onder de indruk is van het beeld om haar heen. De toren is ook voor kinderen vrij veilig te beklimmen, dankzij de b

Ingezonden stuk over Sneek

Historisch groen in Sneek van asbak tot stadsbos

Sneek heeft niet alleen het Sneekermeer, maar heeft sinds dit voorjaar ook een stadsbos.

Sneek is dan ook een van de weinige grote steden die een 31 ha bos in hun gemeente heeft. Het park ligt aan de rand van de stad, in de volksmond de Asbakkelaan, gelegen aan de Woudvaart. Het park is genoemd naar Ludolf Rasterhoff, burgemeester van 1945- 1970 van Sneek en is ontstaan door samenvoeging van het Woudvaartbos, het voormalige stortterrein (tot 1978 nog in gebruik geweest) en een oude zandwinning, ontstaan door aanleg Rijksweg N43.

Martinikerk

Open van 8 juni t/m 11 sept.: dinsdag t/m zaterdag van 14.00 uur tot 16.30 uur. In juli op woensdag en donderdag van 19.30 uur tot 21.00 uur

Grote of Martinikerk: In 1498 werd begonnen met de bouw van de kerk. Het werd voor Friese begrippen een ruime, gotische basiliek. Aan de westkant bleven drie oude Romaanse torens staan uit een eerdere bouwperiode. In 1530 was deze kerkbouw voltooid. In 1681 stortte de middelste van de drie torens in en werden de andere twee afgebroken. In 1708 bouwde Arp Schnitger een orgel. Aan de zuidzijde een sacristie die sinds 1580 dienst doet als kerkenraadkamer

J.C. Scheuer orgel (1847)

Tekst niet aanwezig!

Arp Schnitger - Van Dam orgel (1711-1898)

Tekst niet aanwezig!

J.L. v.d. Heuvel orgel (1985)

Tekst niet aanwezig!

Maarschalkerweerd orgel (1891)

Tekst niet aanwezig!

J. Proper orgel (1893)

Tekst niet aanwezig!

Doopsgezinde Vermaning

Op deze plek stonden eerder vermaningen. Eerst een houten schuur en vanaf 1654 een stenen kerk, voor en achter ingeklemd door een woning. Midden 1700 woonden er veel en rijke Doopsgezinden in Sneek. Daarom werd het interieur eerst verfraaid maar de kerk werd afgebroken in ± 1840 omdat hij in slechte staat was en omdat de 2 doperse modaliteiten in Sneek samengingen.Van 1841-1842 werd op de plaats van de bestaande afgebroken kerk de huidige kerk gebouwd, ontworpen door stadsarchitect Rollema. Hij paste in het concept verschillende bouwstijlen toe., n.l. neo-classicistisch, neo-gotisch en ook ee

H. Martinuskerk

Architect P.J.H. Cuypers ontwierp een driebeukige kruisbasiliek. In de zomer uit 1871 kon de Martinuskerk ingericht worden. Het orgel van 1891 is vervaardigd door Michaël Maarschalkerweerd met een vrijstaande speeltafel.