Deel:


Vijversburg

Vijversburg

Aan de weg naar Groningen bij het kruispunt Tytsjerk, aan de zuidzijde, trekt een theehuis onmiddellijk de aandacht. Iets verder naar achteren staat het neo-classicistische landhuis Vijversburg, omgeven door een uitgestrekt parkbos.
Deze geliefde wandelplaats is bij de inwoners van Leeuwarden beter bekend als het bos van Ypeij, genoemd naar de laatste eigenaar van het buiten. In het bos vindt men enkele tuinsieraden zoals een grot bij een tuinprieel, een kluizenaarshut en enkele rustieke bruggetjes. Op deze plaats liet rond 1690 de lakenkoopman Pieter van der Geest uit Leeuwarden een eenvoudig zomerhuis bouwen.
In 1808 verwierf de rijke koopman Age Binses Looxma het buiten. Zijn schoonzoon Nicolaas Ypeij liet het huidige Vijversburg in 1844 verbouwen. In die tijd werd een deel van de tuin door L.P. Roodbaard in de landschapsstijl ingericht. Nicolaas' zoon Age Looxma liet het huis opnieuw vergroten. Omdat Age kinderloos bleef, liet hij de buitenplaats aan een stichting van weldadigheid na. De Stichting Op Toutenburg zorgt nog steeds voor onderhoud van het buiten.
Onlangs is het park gerestaureerd en aan de zuidzijde uitgebreid, waar de nieuwe ingang is gerealiseerd. Om de twee jaar wordt in opdracht van de stichting een moderne kunstmanifestatie rondom een speciaal thema georganiseerd, waarbij verspreid in het park beelden en installaties worden geplaatst.

Toegankelijkheid:
Hoofdgebouw niet toegankelijk. Park dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur.

Locatie

Swarteweisein 2 - 9255 B, Tytsjerk


© Tekst: - © Foto voorblad: Albert Speelman

Vijversburg
©: Albert Speelman