Deel:


Bezienswaardigheden in Vrouwenparochie


Gebied met bijzondere waarde

Bildtdijken

De Oude- en Nieuwebildtdijk met de bijbehorende bebouwing zijn van een bijzondere historische betekenis. De dijken verwijzen naar de inpoldering van dit langs de noordkust van Friesland aangeslibde, zeer vruchtbare gebied, die vanaf de zestiende eeuw in fasen verliep.

Bepalend voor de geschiedenis van Het Bildt is de wijze waarop de sociale verhoudingen in het gebied zich in de loop der tijd ontwikkeld hebben. Dit is onder meer zichtbaar in de aard van de bebouwing en de verspreiding daarvan over het gebied.

Langs de binnenzijde van beide dijken ligt een vaart ten

Protestantse kerk

Open van 13.00 tot 17.00 uur.

De kerk is gebouwd in 1670. Voor die tijd, sinds 1511, stond op deze plaats ook al een kerk. De kerk is de oudste van de drie parochie-dorpen. Het ligt achter het pleintje van Vrouwenparochie en staat in een ring van bomen. Dit geheel biedt een idyllisch plaatje.