Deel:


Bezienswaardigheden in Westhem


Sint-Bartholomeuskerk (protestants)

De Bartholomeuskerk staat buitengewoon schilderachtig achter de Hemdijk op een bescheiden terp. De kerk is vernieuwd maar de toren is 13de-eeuws. Hij is ongeleed gebouwd van gemêleerd rode en gele kloostermoppen, waarbij nu eens de gele en dan weer de rode kleur domineert. In de westgevel staat een klein, licht spitsbogig venster met kraalprofiel in de dagkant. Hoger zit nog een klein rondboogvenster en bovenin telkens twee rondbogige galmgaten. De geveltoppen van het zadeldak kregen pinakels. In de benedenruimte zijn de restanten van een stenen overwelving te zien; de muren vertonen uitspari

Westhem

Bouwstijl: Zaalkerk
Datering: 1708, toren 14e eeuw
Restauratie: 2005
Ligging
Het ligt ten zuidoosten van Blauwhuis aan de Hemdijk. De kerk staat een beetje verloren in het landschap.

Exterieur
De zadeldaktoren is uit de 14e eeuw, terwijl de kerk dateert uit de 18e eeuw. Deze toren is de enige in de omgeving. Hij is opgetrokken in grote kloostermoppen. Op de nok staat een windwijzer uit ca 1700. In de toren hangen twee klokken, waarvan de oudste uit 1353 dateert. Het randschrift van deze klok luidt: Bartolomeus dibaphus St. rex ex immaculata mater

Blauhúster Pollen

In het weidse kleigebied van Wymbritseradiel liggen de drie boezemmeertjes Vliet, Rietmar en Sipkemar. Samen met het voormalige boezemland van het Tsjesskar vormen ze de Blauhúster Puollen.
De waterkwaliteit van de meertjes is niet goed genoeg voor bijzondere planten, maar als pleister- en foerageergebied voor watervogels zijn It Vliet, Rietmar en Sipkemar wel van belang.
De Blauhuster Puollen zijn vrij toegankelijk.

Meer weten? Ga naar de website van It Fryske Gea.

Bartolomeuskerk

Eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Al in de 11e eeuw bekend als Waschum, tegenwoordig Westhem en een klein dorp aan de Himdyk. De toren dateert uit de 14e eeuw en bestaat uit kloostermoppen. In de toren hangen twee klokken, een uit 1353 en de ander uit 1639. De huidige kerk is uit 1708 en heeft een sober interieur. In de kerk zijn 4 grafzerken van de familie Ykema. De kerk is gerestaureerd in 2005.