Deel:


Bezienswaardigheden in Wjelsryp


Betonnen hoogholt

Welsryp, bij Heechhout 1: betonnen hooghout

Hooghouten zijn oorspronkelijk, zoals het woord zelf min of meer aangeeft, hoge houten bruggetjes. Het zijn vaste voetgangersbruggen met aan beide zijden trappen. Het brugdek ligt hoog boven het water om de hoogopgetaste schepen ongehinderd doorgang te verlenen.

De voetgangersbrug bij Welsryp is omstreeks 1930 over de Franekervaart geslagen en verbindt het dorp met het nabijgelegen buurschap Heechhout, dat is genoemd naar het hooghout. Het bouwmateriaal is eigentijds, namelijk beton, maar de vormgeving van de brug is ontleend aan de hout

Johanneskerk

Open op 3, 17 en 31 juli en op 14, 28 augustus en 11 september

De toren – het oudste deel van de kerk – dateert uit rond 1100 en bestaat voor het grootste deel uit tufsteen. De kerk, gewijd aan de evangelist Johannes, dateert uit de 13e eeuw en is een van de weinige Friese voorbeelden van romano-gotiek. Het luid tikkende uurwerk stamt uit ongeveer 1650 en wordt dagelijks tweemaal opgewonden. Ook bevindt zich er nog de voet van een romaans doopvont. In het schip van de kerk treffen we een gaaf interieur aan uit de 17e en begin van de 18e eeuw. De preekstoel is in 1712 vervaardigd door G

Protestantse kerk

De kerk stamt uit de 11e eeuw en werd gewijd aan de Heilige Ursula. De kerk werd oorspronkelijk met een zadeldaktoren gebouwd. Nadat deze in 1836 was ingestort, werd er een spitsje op de westgevel geplaatst. Het interieur is in 1758 geheel vernieuwd, inclusief de preekstoel. De kerk werd in de 19de eeuw met kleine steen ommetseld, waardoor de oude stenen niet meer te zien zijn. Alleen in de noordmuur is nog een aantal oude friezen te ontwaren. In de voorkerk is een gebeeldhouwde zerk in de muur gemetseld met daarop de namen van Otto van Galema (…1586) en zijn vrouw Eek van Feitsma (…1573).