Betonnen hoogholt

|

Betonnen hoogholt

Betonnen hoogholt
©: Provincie Fryslân

Welsryp, bij Heechhout 1: betonnen hooghout

Hooghouten zijn oorspronkelijk, zoals het woord zelf min of meer aangeeft, hoge houten bruggetjes. Het zijn vaste voetgangersbruggen met aan beide zijden trappen. Het brugdek ligt hoog boven het water om de hoogopgetaste schepen ongehinderd doorgang te verlenen.

De voetgangersbrug bij Welsryp is omstreeks 1930 over de Franekervaart geslagen en verbindt het dorp met het nabijgelegen buurschap Heechhout, dat is genoemd naar het hooghout. Het bouwmateriaal is eigentijds, namelijk beton, maar de vormgeving van de brug is ontleend aan de houten voorganger.

Locatie

bij Heechhout 1 - Wjelsryp

© Foto voorblad: Provincie Fryslân


Archivering van erfgoedinformatie met het ErfgoedCMS™

Bent u geïnteresseerd in erfgoedinformatie en hoe u dit op een professionele en duurzame manier kunt ontsluiten op het internet, dan is het volgende voor u van belang.

Sinds kort is er namelijk het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa. Met dit op maat gemaakte ErfgoedCMS™ kan ieder dorp of iedere stad haar erfgoedinformatie registreren, rubriceren en ontsluiten. Daarnaast kan het ErfgoedCMS™ worden ingezet als webshop voor lokale producten en kan het de basis vormen voor dorps- of stadswandelingen compleet met QR-code bordjes.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de pagina over het ErfgoedCMS™ op de ErfgoedCMS-website via onderstaande knop.