Julia Jan Wouters stichting

|

Julia Jan Wouters stichting

Julia Jan Wouters stichting
©: Provincie Fryslân

Oudeschoot, Schoterlandseweg 45: Julia Jan Wouters Stichting

Bij testament had de laatste eigenaresse van het buitenhuis 'Veenwijk', Julia Hartsinck-Wouters, dochter van Jan Wouters, bepaald dat haar kapitaal grotendeels zou worden bestemd 'tot het doen verblijf houden van voor hun leven met geheel onderhoud van ongehuwde en behoeftige dames uit den fatsoenlijken en beschaafden stand, de ouderdom van vijfenveertig jaren bereikt hebbende en geboren in de provincie Friesland'.

Het buitenhuis bleek ongeschikt voor de huisvesting en in 1901 besloot men tot de bouw van een nieuw huis naar ontwerp van Joh. Borger uit Joure, die ook de bouw ervan uitvoerde. Tengevolge van zijn overlijden werd het gebouw voltooid door de timmerman J.G. Brouwer uit Oranjewoud.

Het in neo-renaissancetrant uitgevoerde tehuis werd gedeeltelijk gebouwd op de fundamenten van het oude 'Veenwijk'. In 1927 werd het hoofdgebouw uitgebreid met een vleugel aan de noordwestelijke zijde die een opmerkelijk goede eenheid vormt met het hoofdvolume. Deze vleugel werd ontworpen en uitgevoerd door J.G. Brouwer die zich daarbij baseerde op een voorontwerp van de Leeuwarder architect H.H. Kramer.

Locatie

Schoterlandseweg 45 - Oudeschoot

© Foto voorblad: Provincie Fryslân


Archivering van erfgoedinformatie met het ErfgoedCMS™

Bent u geïnteresseerd in erfgoedinformatie en hoe u dit op een professionele en duurzame manier kunt ontsluiten op het internet, dan is het volgende voor u van belang.

Sinds kort is er namelijk het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa. Met dit op maat gemaakte ErfgoedCMS™ kan ieder dorp of iedere stad haar erfgoedinformatie registreren, rubriceren en ontsluiten. Daarnaast kan het ErfgoedCMS™ worden ingezet als webshop voor lokale producten en kan het de basis vormen voor dorps- of stadswandelingen compleet met QR-code bordjes.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de pagina over het ErfgoedCMS™ op de ErfgoedCMS-website via onderstaande knop.