Aalsum
FrieslandWonderland
FriesDuitsEngels

Binnenkort hier bijzondere aanbiedingen vanuit onze webshop!


Oostdongeradeel in de atlas van Schotanus

Deze kaart maakt onderdeel uit van de zogenaamde Schotanus atlas (1698) gemaakt door Bernardus Schotanus. Zoon van Christianus Schotanus die de basis voor deze atlas legde in zijn Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt (1664).
Klik hier voor meer informatie over deze atlas op WikiPedia.

Open kaart in Google Maps