Deel:


Kaarten van Abbega


Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende Bruggen tollen etc.

Tekst niet aanwezig!

Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000 (kaartblad 10 Oost: Sneek)

Tekst niet aanwezig!

Actuele situatie

Tekst niet aanwezig!

Wymbritseradeel in de atlas van Eekhoff

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Tekst niet aanwezig!