Deel:


Kaarten van Beetsterzwaag


Plattegrond van het kerkhof te Beetsterzwaag

Tekst niet aanwezig!

Kaart van het gebied ten noorden en noordoosten van Beetsterzwaag

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende Bruggen tollen etc.

Tekst niet aanwezig!

Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000 (kaartblad 11 Oost: Heerenveen)

Tekst niet aanwezig!

Actuele situatie

Tekst niet aanwezig!

Opsterland in de atlas van Eekhoff

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Tekst niet aanwezig!